The influence of the foreign direct investments on the regional disproportions in Poland

Authors

  • Michał Ozga Wroclaw University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2009.025

Abstract

The foreign direct investments (FDI) have positive influence on the economy of regions, as such investments cause the inflow of innovative technologies and new management techniques and create new work places. Foreign direct investments contribute to the economic growth of Poland. This article explains the importance of the FDI for the economy of regions, presents the differentiation in the volume of foreign direct investments in different voivodships of Poland and shows the influence of these investments on the disproportions between provinces of Poland. This article also presents the dependence of the macroeconomics indicators on foreign direct investment.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cieślik A., Geografia Inwestycji Zagranicznych. Przyczyny i Skutki lokalizacji z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
Czaplewski L., Przestrzenne rozmieszczenie inwestycji zagranicznych w Polsce [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, pod red. W. Karaszewskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, grudzień 2007.
Dziemianowicz W., Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów. Ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004.
Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl (15.10.2008).
Gorynia M., Bartosik-Purgat M., Jankowska B., Owczarzak R., Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych ? aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, ?Ekonomista? 2006, nr 2.
Heller J., Warżała R., Regionalne uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, ?Ekonomista? 2005, nr 6.
Jaworek M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki, Dom Organizatora, Toruń 2006.
Kania M., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy regionu na przykładzie Opolszczyzny [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, pod red. W. Karaszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
Karaszewski W. (pod red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim (stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
Kujawka M., Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju regionu (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego) [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, pod red. W. Karaszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
Latocha T., Bezpośrednie inwestycje a rozwój regionalny w Polsce [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, pod red. W. Karaszewskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2003
Stawicka M., Atrakcyjność inwestycyjna Polski, CeDeWu, Warszawa 2007.
Szczepkowska-Flis A., Podstawy teoretyczno-metodyczne badania roli inwestorów bezpośrednich w gospodarce regionu, [w:] Rola zagranicznych inwestorow bezposrednich w gospodarce Wielkopolski, pod. red. L. Wojtasiewicz, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2003 Nr 23 poz. 1966).
Warżała R., Regionalne zróżnicowanie aktywności kapitału zagranicznego [w:] Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, pod red. Z. Dach, A. Polloka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2005
Weresa M. A., Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego ? doświadczenia Polski [w:] Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce, Zeszyty BRE Bank-Case, nr 62, Warszawa 2002.
Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej, UŁ, Łódź 1996.
Zakrzewska-Półtorak A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce województwa dolnośląskiego, rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław 2006.

Downloads

Published

2009-12-31

How to Cite

Ozga, M. (2009). The influence of the foreign direct investments on the regional disproportions in Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 3(2), 111–123. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2009.025

Issue

Section

Polish regional development