The influence of clusters on economic development. A comparative analysis of cluster policy in the European Union and Japan

Authors

  • Katarzyna Cheba Cheba West Pomeranian University of Technology in Szczecin

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2015.022

Keywords:

cluster, effectiveness of clusters, regional development, value of regions

Abstract

The development of clusters seems to be a natural consequence of the observed trends in the global economy. The increased interest in the creation and development of clusters can also be seen in most of the countries of the European Union, however, the experience of EU countries in this field is different. In addition to strong clusters with a long tradition, new clusters are created with much lower potential. Clusters compatible with the most important EU documents are to play the role of organizations supporting regional development and ensuring the growth of innovation of the European Union in the new programming period. The Japanese economy is based on the important role of clusters in this area, which along with the US and the European Union is among the largest economies in the world. The experience of Japan in this area is much longer. A lot of still functioning clusters were created in this country in the XVII and XVIII centuries. The aim of this study is a comparative analysis of the socio-economic situation of the European Union and Japan, with special emphasis on the role that clusters play in those economies. The result of the analysis is to identify the factors that allow for the effective operation of enterprises within created cluster structures. The analysis of Japan's experience in this area is a valuable source of information for policy guidelines developed to support clusters in the EU.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andersen E. B. (1997). Introduction to the statistical analysis of categorical data. Berlin: Springer ? Verlag.
Andersson T., Serger S.S., Sorvik J., & Hansson E. W. (2004). The Cluster Policies. Sweden: Whitebook: IKED.
Bochańczyk-Kupka D. (2014). Rola Państwa w gospodarce współczesnej Japonii. Retrieved form http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/13_D.Bochanczyk-Kupka_Rola _panstwa....pdf (05.07.2014).
Boekholt P., & Thuriaux B. (1999). Public Policies to Facilitate Clusters: Background, Rationale and Policy Practices in International Perspective. In Boosting Innovation: The Cluster Approach, OECD.
Bollen J., Van de Sompel H., Hagberg A., & Chute R. (2009). A principal component analysis of 39 scientific impact measures. PLoS ONE 4(6): e6022. DOI: 10.1371/journal.pone.0006022.
Bossak J. (2010). Japonia a globalny kryzys gospodarczy, w: Państwa narodowe wobec kryzysu ekonomicznego. Warszawa: SGH.
Dzierżanowski M., Koszarek M., & Szultka S. (2008). Rekomendacje dla politki stymulowania rozwoju klastrów w województwie pomorskim. Gdańsk: IbnGR.
Eisen M., B., Spellman P. T., Brown P. O., Botstein D. (1996). Cluster analysis and display of genome wide expression patterns. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 95(25).
Establishment and Enterprise Census. (2012). Economic Census for Business Frame. MIC, METI, Economic Census for Business Activity
EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. (2010). Komisja Europejska KOM (2010) 2020 Wersja ostateczna.
Final Report of the Expert Group on Enterprise Clusters and Networks. (2003). European Commission Enterprise Directorate-General. Brussels.
Frenken K., Ponds R., & Van Oort F. (2010). The citation impact of research collaboration in science-based industries: A spatial-institutional analysis. Papers in Regional Science, 89(2). DOI: 10.1111/j.1435-5957.2010.00309.x.
Gugler, P., & Brunner S. (2007). FDI Effects on National Competitiveness: A Cluster Approach. International Advances in Economic Research, 13(3).
Gorynia, M., & Jankowska, B. (2007). Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych. Ekonomista, 3.
Gugler P., & Brunner S. (2007). FDI Effects on National Competitiveness: A Cluster Approach. International Advances in Economic Research, 13(3)
Hassink R. (2005). How to unlock regional economies from path dependency? From Learning region to learning cluster. European Planning Studies, 13(4). DOI: 10.1080/09654310500107134.
Hegedus, W. (2008). Theoretical Approach to Clusters and Applied Cluster Policy, Development & Finance: Quarterly Hungarian Economic Review, 2.
Innovating Regions in Europe. An Overview of Cluster Policies and Clusters in the New Member States of the European Union. (2005). IRE Network. Retrieved from http://www.innovating-regions.org.
Jabłoński A., & Jabłoński M. (2012). Zarządzanie wartością region poprzez rozwój I wzrost sektora małych I średnich przedsiębiorstw. Prognoza rozwoju sektora MŚP w kontekście rynku pracy. WUP Katowice.
Ketels Ch. (2004). European Cluster. Innovative City and Business Regions, 3.
Kuah T. H. (2002). Cluster Theory and the Small Business. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 4(3).
Mcdonald F., Huang O., Tsagdis D., & Tüselmann H., J. (2007). Is there evidence to support Porter type Cluster Policies? Regional Studies, 41(1). DOI: 10.1080/00343400601136284.
Ono T., & Ishiwatari M. (2012). Business Continuity Plans, Knowledge Notes, Cluster 2: Nonstructural Measures, Note2-4, World Bank. Retrieved form http://wbi.worldbank. Org/wbi/data/wbi/wbicms/files/drupalacquia/wbi/drm_ kn2-4.pdf (20.07.2014).
Panek T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: SGH.
Pilarska C. (2010). Polityka oparta na klastrach w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 8.
Porter M. E. (2000). Location, competition and economic development. Local clusters in a global economy, Economic Development Quarterly, 14(1). DOI: 10.1177/089124240001400105.
Porter M. E., Kramer M. R. (2006). The link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review.
Porter M. E., Kramer M. R. (2011). Creating Shared Value. Harvard Business Review.
Raport Makroekonomiczny. (2013). Investio. Retrieved form: http://analizy.invest io.pl/japonia-niekonczaca-sie-recesja/ (20.08.2014).
Roelandt T. J. A., & Hertog P. (2002). Cluster Analysis and Cluster-Based Policy Making: The State of the [in:] Boosting Innovation: The Cluster Approach, Regional Clusters in Europe, OECD, Observatory of European SMEs, 3.
Sagan A. (1998). Badania marketingowe. Podstawowe kierunki. Kraków: AE Kraków.
SMEA (2006). White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan, Small and Medium Enterprises Agency, Japan Small Business Research Institute.
Solvell, O. (2009). Clusters ? Balancing Evolutionary and Constructive Forces. Ivory Tower Pulishers, Stockholm.
Szymoniuk B. (2003). Innowacyjność jako warunek funkcjonowania klastrów. Porównawcze studium przypadków. In H. Brdulak & T. Gołębiewski (Eds.). Wspólna Europa ? innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Warszawa: Diffin.
Tsuji M., Miyoshi H., Bunno T., Idota H., Ogawa M., Tsutsumi E., Nakanishi M., & Smith N. (2005). IT Usage by SMEs in Japan: A comparative Study of Higashi Osaka City and Ota Ward. Tokyo CRES OSIPP.
White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan. (2014).
Witkowski J. (2010). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Warszawa: PWE.
Yamawaki H. (2001). The evolution and structure of industrial clusters in Japan. The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank.

Downloads

Published

2015-09-30

How to Cite

Cheba, K. C. (2015). The influence of clusters on economic development. A comparative analysis of cluster policy in the European Union and Japan. Oeconomia Copernicana, 6(3), 73–88. https://doi.org/10.12775/OeC.2015.022

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.