Effects of innovation activity in industrial enterprises in Eastern Poland

Authors

  • Katarzyna Szopik-Depczyńska University of Szczecin

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2015.012

Keywords:

innovation, industry, region

Abstract

Implementation of innovation in the field of product, process, organization and/or marketing, as part of the competitive struggle, is therefore linked to the achievement of various objectives and effects. The main objective of the study was to describe the relationship between the different effects of innovation activity and the extent of innovative activity of industrial enterprises, such as investment in innovation and implementation of innovative solutions. The survey had been conducted in years 2010-12 in 1067 industrial companies, operating in Eastern Poland (Warmia-Mazury, Podlasie, Lublin, Świętokrzyskie and Podkarpackie voivodeships). The methodological part of the analyses is based on the probability calculus - probit regression. Industrial enterprises in Eastern Poland indicated on improved quality of products offered on the market and increased range of products as the main effects of innovation activity. Analysis of innovation activity phenomena characterized in the article may have an impact on the perception of regional innovation policy, in terms of its nature and direction, as well as the vital question of the effectiveness of instruments of supporting innovativeness of industrial enterprises in Eastern Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Audretsch, D.B. (1998). Agglomeration and the location of innovative activity. Oxford Review of Economic Policy, Vol.14, No. 2.
Bozic L., Radas S. (2005). The effects of innovation activities in SMEs in the Republic of Croatia. Croatian Economic Survey 2005.
Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A. (2012). Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. Warszawa: IBS.
Czerniachowicz B. (2014). Wybrane uwarunkowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. In R. Borowiecki, T. Rojek (Ed.), Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych. Współpraca, kooperacja, sieci. Kraków: Fundacja UE w Krakowie.
Dzikowski P. (2013). Wpływ efekto?w wprowadzania innowacji na działalność przedsiębiorstw przemysłowych w Wielkopolsce w latach 2011-2012. Journal of Management and Finance, Vol. 11, nr 1, cz. 1.
Frenkel A. (2000), Can regional policy affect firm?s innovation potential in lagging regions?, The Annals of Regional Science , no. 34
Iansiti M. (1995). Technology integration: managing technological evolution in a complex environment, Research Policy, 24.
Janasz W. (2009). Innowacje w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. In W. Janasz (Ed.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
Kogut B., Zander U. (1992), Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology, Organization Science, 3(3).
Motyka S. (2011). Pomiar innowacyjności przedsiębiorstwa. In R. Knosala (Ed.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
Oslo Manual (2008), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie polskie. Warszawa: OECD.
Pomykalski A. (2001). Innowacje. Ło?dz?: Wydawnictwo Politechniki Ło?dzkiej.
Stanisz A. (2007). Przystępny kurs statystyki, Tom 2. Kraków: Statsoft.
Świadek A. (2011). Regionalne systemy innowacji w Polsce. Warszawa: Difin.
Tomaszewski M. (2013). Wybrane determinanty koopetycji przedsiębiorstw przemysłowych z Polski Zachodniej w latach 2009-2011. Ekonomia i Prawo, Tom XII, nr 3.

Downloads

Published

2015-06-30

How to Cite

Szopik-Depczyńska, K. (2015). Effects of innovation activity in industrial enterprises in Eastern Poland. Oeconomia Copernicana, 6(2), 53–65. https://doi.org/10.12775/OeC.2015.012

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.