Social relations and environmental influence as a determinant of customer capital

Authors

  • Wiesława Caputa Silesian University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2015.015

Keywords:

customer, customer capital, company value, business relationships

Abstract

The article presents the influence of feedback and recommendations provided by the customers on the customer purchase behaviour along with the benefits resulting from the use of the customer feedback potential in the process of company value creation. On the basis of survey conducted on the beer market in Poland, it was demonstrated that the customer feedback and recommendations have a significant influence on the purchase behaviour and allow the cost reduction of customer communication. In the analysis of the results the statistical methods were used, including focus analysis, ANOVA test and factor analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of Brand Name, The Free Press, New York.
Aarikka-Stenroos, L., & Makkonen S.H. (2011). Industrial buyer?s use of references, word-of-mouth and reputation in complex buying situation, Journal of Business & Industrial Marketing, 29 (4).
Caputa, W. (2008). Orientacja na klienta a efektywność wykorzystania zasobów. In W.C. Caputa (Ed.) Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
Caputa, W. (2011). Referencje i rekomendacje w procesie kreowania kapitału klienta. In S. Wrzosek (Ed.) Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 172.
Caputa, W. (2013). Customer Capital Components and Customer Satisfaction on the Beer Market in Poland ? Research results, Journal of Knowledge Society, International Scientific Journal 1(1).
Caputa, W. (2015). Kapitał klienta w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, Warszawa: CeDeWu.
Cornelsen, J. (2000). Kundenwertanalysen im Beziehungsmarketing. Theoretische Grundlegungen und Ergebnisse einer empirischen Studie im Automobilbereich, Nürnberg: (1).
Cruceru, A.F. & Moise, D. (2014). Customer Relationships through Sales Forces and Marketing Events. Procedia ? Social and Behavioral Sciences, 109 (8) http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.436.
Dobiegała-Korona, B. (2002). Zarządzanie wartością klienta. In W.M. Grudzewski & I.K. Hejduk (Ed.) Przedsiębiorstwo przyszłości ? wizja strategiczna, Warszawa: Difin.
Fridriechs-Schmidt, S. (2006). Kundenwert aus Sicht von Versicherungsunternehmen, Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.
Henkel, J., Schöberl, S. & Alexy, A, (2014) The emergence of openness: How and why firms adopt selective revealing in open innovation, Research Policy, 43(5).
Jonek-Kowalska, I. (2007). Efekty synergii w działalności przedsiębiorstwa. In T. Dudycz & Ł. Tomaszewicz, Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
Kumar, V. & Reinartz, W.J., (2006) Customer Relationship Management. A Databased Approach, New York: John Wiley & Sons. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20110-3
Laosirihongthong, T., Pajago, D.I. & Adebanjo, D., (2014). The relationships between firm?s strategy, resources and innovation performance: resources ? based view perspective. Production Planning & Control, 25 (15)
Meyer, A., Davidson, H.J. (2001). Offensives Marketing: gewinnen mit POISE; Märkte gestalten, Potenziale nutzen. Freiburg im Breisgau.
Kall, J., Kłeczek, R. & Sagan,A. (2006). Zarządzanie marką. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Michalak, A. (2013). Problems of capital categorization in economic sciences and economic practice. In S. Majtan (Ed.) Aktuálne problémy podnikovej sféry, Bratislava: Ekonomická Univerzita v Bratislave.
Piercy, N. (2003). Marketing. Strategiczna reorganizacja firmy, Warszawa, FELBERG SJA.
Prahaland, C.K, Ramaswamy, V. (2000). Co-opting Customer Competence. ?Harvard Business Review?, 78 (2).
Rau, L.A., (2009). Customer Lifetime Value als Konzept zur Ermittlung des Kundenwertes von Ausstellern für Messegesellschaften. Köln: GRIN Verlag.
Rudawska, E. (2008), Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
Rudolf-Sipötz, E. (2001). Kundenwert: Konzeption ? Determinanten ? Management, St.Gallen: Iniwersität St.Gallen.
Steck, W. (2003). Die Individualisierung der Kundenbeziehung im Finanzdiennstleistungsbereich: Analyse der Marktentwicklung und Ansätze zur wirtschaftlichen Gestaltung. Hamburg: Dr. Kovac Verlag.
Szwajca, D. (2009). Marka i reputacja firmy jako zasoby kreujące zaufanie klientów. In L. Garbarski & J. Tkaczyk (Ed.), Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Szymura-Tyc, M. (2003). Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (6).
Szymura-Tyc, M. (2006), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach.
Tomczak T., Rudolf-Sipötz E., (2003), Bestimmungsfaktoren des Kundenwertes. Ergebnisse einer branchenübergreifenden Studie, In B. Günter, S. Helm (Ed.), Kundenwert, Grundlagen ? Innovative Konzepte ? Praktische Umsetzungen, 2, Auflage, Gabler Verlag, Wiesbaden 2003, s. 145
Ulwick, A.W. (2009), Czego chcą klienci? Tworzenie przełomowych produktów i usług dzięki innowacji ukierunkowanej na rezultaty, Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
von Wangenheim, F. (2003), Weiterempfehlung und Kundenwert: Ein Ansatz zur Persönlichen Komunikation, Wiesbaden, DUV Gabler Editio Wissenschaft, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-99222-2.
Vogel, V. (2006), Kundenbindung und Kundenwert. Der Einfluss von Einstellungen auf das Kaufverhalten, Wiesbaden: DUV, Gabler Editio Wissenschaft.
Raport specjalny. Rynek reklamowy podczas Euro 2012. http://www.starlink.pl (28.06.2013).
Carlsberg Polska chce dalej powiększać moce produkcyjne. http:// www.portalspozywczy.pl (23.11.2014)
Agencja Kantar Media, http:// www.wirtualnemedia.pl, (23.08.2013).

Downloads

Published

2015-06-30

How to Cite

Caputa, W. (2015). Social relations and environmental influence as a determinant of customer capital. Oeconomia Copernicana, 6(2), 109–128. https://doi.org/10.12775/OeC.2015.015

Issue

Section

Articles

Similar Articles

<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.