Significance of the EU Funds in Investments of Small and Medium-Sized Enterprises

Authors

  • Anna AnnSpoz John Paul II Catholic University of Lublin

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2014.027

Keywords:

Small and medium-sized enterprises, investments, EU funds

Abstract

Nowadays competitiveness of enterprises is determined by the size and range of implemented investment projects. The investments need to involve necessary resources. In the case of the SME sector, enterprises have limited financial assets. Therefore, Poland?s accession to the European Union and the opportunity to use its funding is a chance for development of this sector. The aim of the paper is to discuss the significance of EU funds in investments of SMEs and to present the most important advantages and barriers to their spending. The research methods used in this paper are: study of literature and analysis of secondary data. The research material comprises programming documents and the results of research carried out at the request of the European Leasing Fund, the Polish Agency for Enterprise Development and the Polish Confederation Lewiatan. Conclusions: EU funding is an attractive source of financing investments for enterprises. It is one of the most affordable forms of obtaining capital. Acquisition of additional financial means can determine the start of an investment, extend its scope, increase its rate and improve its quality. However, in practice the share of EU funds in financing SMEs investments is still small and entrepreneurs face many barriers to using this form of support. Major obstacles include: excessive bureaucracy, strict procedures, over-scrupulous office workers, lengthy verification of payment applications, as well as delays in payments to beneficiaries.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anvret, M., & Granieri, M., & Renda, A. (2010). A New Approach to Innovation Policy in the European Union. Brussels: The Centre for European Policy Studies Task Force Report.
Drucker, P. F. (2006). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska. Bruksela.
Europejski Program modernizacji Polskich Firm (2011). MŚP Pod Lupą, Europejski Program modernizacji Polskich Firm. Retrieved form http://www.epmpf.eu/pl/files/ pdf/raport-msp-pod-lupa.pdf
Kaliszuk, A., & Tarnawa, A. (2004). Programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Euro Info Centre: Fundusz Współpracy.
Michalak, A. (2007). Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2007). Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Warszawa.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2008). Broszura Informacyjna Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2008). Program Kapitał Ludzki. Retrieved from http://www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Oprogra mie.aspx
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2008). Program Innowacyjna Gospodarka. Retrieved from http://www.poig.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Stro ny/o_poig.aspx
PARP (2010), Stan dostępu do finansowania zewnętrznego i potrzeby MŚP w Polsce. PARP.
Polish Confederation Lewiatan (2012). Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2012. Retrieved from: http://konfederacjalewiatan.pl/ wydawnictwa/_files/publikacje/clb_2012_14.pdf
Porter, M. (2006). Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
Skowronek-Mielczarek, A., & Leszczyński, Z. (2008). Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
Sosnowska, A., Łobejko, S., Kłopotek, A., Brdulak, J., Rutkowska-Brdulak, A., Żbikowska, K. (2005). Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Stanisławski, R. (2011). Założenia polityki innowacyjnej państwa. In: P. Niedzielski, R. Stanisławski, .E. Stawasz (Eds.). Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ? analiza uwarunkowań ocena realizacji. Zeszyty Naukowe 654. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
Wyciślok, J. (2012). Małe i średnie przedsiębiorstwa ? kwestią kluczową dla zapewnienia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w krajach Unii Europejskie. Materiał Kongresowy: II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Downloads

Published

2014-12-31

How to Cite

AnnSpoz, A. (2014). Significance of the EU Funds in Investments of Small and Medium-Sized Enterprises. Oeconomia Copernicana, 5(4), 61–74. https://doi.org/10.12775/OeC.2014.027

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.