Social Capital in Knowledge Based Economy. Chosen Aspects

Authors

  • Andżelika Libertowska Poznan University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2014.021

Keywords:

social capital, knowledge-based economy, cooperation, knowledge transfer, transaction costs, enterprise innovation, intellectual capital

Abstract

The article raises the issue of social capital in the context of building a knowledge-based economy. Globalization, the increasing mobility of factors of production and the development of information technology have all led companies towards a stronger competitive struggle. Competing with factors of production of material nature has become insufficient. Therefore, the interest of economists is now focusing on the role of informal institutions in the process of economic growth. The growth of the designations of social capital such as trust, norms and values, collaboration and relationship building, affects the ease of information flow, creation and transfer of knowledge - all of which translate into a reduction of transaction costs, increased innovativeness and competitiveness. The purpose of this article is to present the importance of social capital in the process of building a knowledge-based economy, and above all, the growth of innovativeness and entrepreneurship on the example of Poland. The study contains a review of literature sources which deal with the role of informal institutions in the fundamental aspects of knowledge economy, and thus, the value of companies, their intellectual capital, ease of business transactions, and above all, innovativeness. The last factor is presented on the canvas of current empirical data derived from institutions analyzing the level of Polish innovativeness. In addition, the article presents the results of empirical research on cross-organizational collaboration of selected companies of the food sector in Greater Poland and the importance of social capital in achieving competitive advantage in the international arena.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Beliczyński J., Mesjasz C., Stabryła A. (2009), Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy [in:] A. Stabryła (ed.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Ed. C.H. Beck, Warszawa.
Bratnicki M., Strużyna J. (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Bratnicki M., Dudych W., Zbierowski P. (2002), Przedsiębiorczość a kapitał społeczny, ?Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa?, Vol. 3, No. 12(635).
Coleman J.S. (1988), Social Capital in the creation of Human Capital, ?The American Journal of Sociology?, Vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, The University of Chicago Press, http://dx.doi.org/10.1086/228943.
Drucker P. F. (1999), Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
Gajowiak M. (2010), Meaning of social capital in the growth of innovativeness [in:] R.I. Zalewski, R. Zieliński (ed.), Innovativity of enterprises and product quality, Radom University of Technology, Radom.
Gajowiak M. (2011), Kapitał społeczny a wzrost gospodarczy ? wybrane aspekty, [in:] Z. Tomczonek, J. Prystrom (ed.), Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku, Difin, Warszawa.
Gajowiak M. (2012), Kapitał społeczny przypadek Polski, PWE, Warszawa.
Gajowiak M., Libertowska A. (2013), Podmioty kluczowe dla współpracy w sieci zinternacjonalizowanych MSP w Wielkopolsce, ?Logistyka?, No. 2/2013.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2009), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
IBS (2012), Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, M. Bukowski, A. Szpor, A, Śniegocki, Warszawa.
Kuder D. (2008), Instytucje wspierające wzrost gospodarczy w wymiarze teoretycznym [in:] D. Kopycińska (ed.), Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Ed. Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin.
Kupczyk R. (2010), Wpływ kapitału społecznego na procesy gospodarcze i społeczne [in:] M. Klimowicz, W. Bokajło (ed.), Kapitał społeczny ? interpretacje, impresje, operacjonalizacja, Ed. CeDeWu, Warsaw.
Marcinkowska M. (2005), Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej firmy [in:] A. Szablewski (ed.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.
Pretty J., Ward H. (2001), Social Capital and the Environment, ?World Development?, vol. 29, no. 2, http://dx.doi.org/10.1016/S0305-750X(00)00098-X.
Pro Inno Europe (2012), Innovation Union Scoreboard 2011. The Innovation Union?s performance scoreboard for Research and Innovation, Komisja Europejska, Bruksela.
Przybysz J. (2011), Kapitał społeczny a poziom innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), ?Optimum. Studia ekonomiczne?, No. 2(50).
Przygodzki Z. (2004), Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju [in:] A. Jewtuchowicz (ed.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Sankowska A. (2007), Wpływ zastosowania koncepcji wirtualnego organizowania na innowacyjność przedsiębiorstwa, PhD Thesis, Politechnika Warszawska, Warszawa.
Sitko-Lutek A., Pawłowska E. (2008), Kapitał społeczny a doskonalenie kompetencji menedżerów, ?Organizacja i Zarządzanie?, No. 3.
Skawińska E. (2010), Significance of instytutions? quality for economic growth in Poland and for innovation [in:] R.I. Zalewski, R. Zieliński (ed.), Innovativity of enterprises and product quality, Radom University of Technology, Radom.
Tabaszewska E. (2006), Wiedza w procesach organizowania [in:] Kobyłko G., Morawski M. (Ed.), Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Wyd. Difin, Warszawa.
Trzcieliński S. (2011), Przedsiębiorstwo zwinne, Ed. PP, Poznań.
Williamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa.
Zimniewicz K. (2009), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.

Downloads

Published

2014-09-30

How to Cite

Libertowska, A. (2014). Social Capital in Knowledge Based Economy. Chosen Aspects. Oeconomia Copernicana, 5(3), 93–107. https://doi.org/10.12775/OeC.2014.021

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.