Public Debt as a Problem of the European Union

Authors

  • Paweł Piątkowski University of Bialystok

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2014.011

Keywords:

public debt, economic growth, European Union

Abstract

The article is aimed at analyzing the consequences of debt crisis in European Union. Special attention is paid to changes in economic policy. In the first paragraph theoretical background of public debt is presented. In the second paragraph the level of public debt in European Union is compared with other countries. Finally, changes in the public debt policy are presented.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Begg D., Fischer S., Dornbush R. (2007), Makroekonomia, Warszawa.
Dług publiczny będzie rósł, to problem wielu krajów (2011), http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/dlug-publiczny-bedzie-rosl/ (2013-03-10).
Gadomski W. (2013), Brytyjskie hamletyzowanie: być albo nie być w Unii, http://wyborcza.biz/biznes/2029020,100897,12901291.html (03-03-2013 r.).
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2012/01/app/FiscalMonitoring.htm (25.02.2013).
http://open-data.europa.eu/pl/data/dataset/1aHVuXOVjxLsOTpj7FHn1w (10.03.2013).
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2012/01/app/FiscalMonitoring.htm IMF Fiscal Monitor 2012, (25.02.2013).
Kaja J. (2007), Polityka gospodarcza: wstęp do teorii, Szkoła Główna Handlowa ? Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Komar A. (1996), Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Bydgoszcz.
Owsiak S. (2006), Finanse publiczne: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Pielach M. (2012), Góra długów publicznych ucieka regulacjom, http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/finanse-publiczne/gora-dlugowpublicznych-ucieka-regulacjom/ (03.03.2013).
Public debt in 2020: A sustainability analysis for DM and EM economies (2010), Deustsche Bank Research, http://www.dbresearch.com/MAIL/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000255134.pdf (10-03-2013).
Public debt in 2020: Monitoring fiscal risks in developed markets (2011), Deutsche Bank Research, http://www.dbresearch.fr/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD000000000 0275164/Public+debt+in+2020%3A+Monitoring+fiscal+risks+in+developed+markets.PDF (10-03-2013).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. 2009 nr 157 poz.1240.
Zarazik Z. (2011), Kraje wschodzące dają lekcję rozwiniętym, http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/kraje-wschodzace-daja-lekcje-rozwinietym/ http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/kraje-wschodzace-daja-lekcje-rozwinietym/ (10-03-2013).

Downloads

Published

2014-06-30

How to Cite

Piątkowski, P. (2014). Public Debt as a Problem of the European Union. Oeconomia Copernicana, 5(2), 21–34. https://doi.org/10.12775/OeC.2014.011

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.