Methods and Practices of Tacit Knowledge Sharing Within an Enterprise: an Empirical Investigation

Authors

  • Maria Majewska Adam Mickiewicz University in Poznań
  • Urszula Szulczyńska Adam Mickiewicz University in Poznań

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2014.012

Keywords:

methods and practices of tacit knowledge sharing

Abstract

The paper focuses on the internal knowledge sharing, namely on the methods and practices used in the case of tacit knowledge exchange among the individuals within an enterprise. Therefore, the first aim of the paper is to present the methods and practices that are recommended by knowledge management?s experts in the process of tacit knowledge sharing. The second research purpose is to determine which of those methods and practices are most frequently used by surveyed enterprises and how employees evaluate their utility in tacit knowledge sharing. In order to achieve the second purpose of the research, a survey was carried out in 153 enterprises located in the region of Wielkopolska in Poland, operating on domestic and foreign market. The first section of the work provides a brief summary of guidelines on tacit knowledge sharing within an enterprise highlighted in the relevant literature and a set of methods and practices that are used in tacit knowledge sharing which are recommended by the specialists in the field of knowledge management. Then the paper presents the results of own study on the surveyed group of enterprises. In the concluding remarks possible implications for the development of tacit knowledge sharing are suggested. The research results allow the conclusion that according to what is reported in the literature, tacit knowledge sharing is associated with broad defined staff training system. So exchange of tacit knowledge mainly takes two forms in surveyed enterprises: collective learning and transmission of accumulated previously knowledge to other employees within a company. However, as the research results suggest, the degree of using methods and practices for tacit knowledge sharing could be higher. Rather small level of tacit knowledge sharing in surveyed enterprises may be caused by insufficient activities focused on developing a strong organizational culture based on trust and cooperation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Fan Yi.-W., Ku E. (2010), Customer focus, service process fit and customer relationship management profitability: the effect of knowledge sharing, ?The Service Industries Journal?, Vol. 30, No. 2, http://dx.doi.org/10.1080/02642060802120141.
Fay C. F., Furu P. (2008), Top management incentive compensation and knowledge sharing in multinational corporations, ?Strategic Management Journal?, Vol. 29, No. 12, http://dx.doi.org/10.1002/smj.712.
Hong D., Suh E., Koo Ch. (2011), Developing strategies for overcoming barriers to knowledge sharing based on conversational knowledge management: A case study of a financial company, ?Expert Systems of Applications?, Vol. 38, No. 12, http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2011.04.072.
King W. R., Marks Jr. P. V. (2008), Motivating knowledge sharing through a knowledge management system, ?The International Journal of Management Science?, Vol. 36, No. 1, http://dx.doi.org/10.1016/j.omega.2005.10.006.
Leonardi P. M., Treem J. W. (2012), Knowledge management technology as a stage for strategic self-presentation: Implications for knowledge sharing in organizations, ?Information and Organization?, Vol. 22, No. 1, http://dx.doi.org/ 10.1016/j.infoandorg.2011.10.003.
Majewska M. (2006), Warunki i metody rozwoju współpracy miedzy pracownikami w ramach zarządzania wiedza [in:] Marketing przyszłości. Trendy ? Strategie ? Instrumenty. Interakcje w tworzeniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, ?Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego?, No. 438.
Majewska M., Bator P. (2006), Kultura organizacyjna sprzyjająca zarządzaniu wiedza [in:] A. Stabryła (ed.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Majewska M., Szulczyńska U. (2012), Innowacje przyrostowe jako źródło postępu technologicznego w gospodarce opartej na wiedzy [in:] J. Buko (ed.), Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, tom I, ?Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego?, No. 702, ?Ekonomiczne Problemy Usług?, No. 87.
Majewska-Bator M., Bator P. (2009), Proces dzielenia sie wiedza w przedsiębiorstwie ? wyniki badan empirycznych [in:] H. Babis, R. Czaplewski (ed.), Rynki przesyłu i przetwarzania informacji ? Stan obecny i perspektywy rozwoju, cześć II, ?Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego?, No. 544, ?Ekonomiczne Problemy Usług?, No. 35.
Renzl B. (2008), Trust in management and knowledge sharing: The mediating effects of fear and knowledge documentation, ?The International Journal of Management Science?, Vol. 36, No. 2, http://dx.doi.org/10.1016/j.omega.2006.06.005.
Szulczyńska U. (2005), Kapitał intelektualny w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw [in:] M. G. Wozniak (ed.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, cześć II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Szulczyńska U. (2007), New product development on the B2B markets [in:] W.M. Grudzewski, I. Heiduk, S. Trzcieliński (ed.), Value Stream Activities Management, IEA Press International Ergonomics Association, Madison.
Szulczyńska U. (2009), Zarządzanie procesami dzielenia się wiedzą dla potrzeb działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa [in:] H. Babis, R. Czaplewski (ed.), Rynki przesyłu i przetwarzania informacji ? stan obecny i perspektywy rozwoju, część II, ?Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego?, No. 544, ?Ekonomiczne Problemy Usług?, No. 35.
Zhen L., Song H.-T., He J.-T. (2012), Recommender systems for personal knowledge management in collaborative environments, ?Expert Systems of Applications?, Vol. 39, No. 16, http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2012.04.060.

Downloads

Published

2014-06-30

How to Cite

Majewska, M., & Szulczyńska, U. (2014). Methods and Practices of Tacit Knowledge Sharing Within an Enterprise: an Empirical Investigation. Oeconomia Copernicana, 5(2), 35–48. https://doi.org/10.12775/OeC.2014.012

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.