The Delimitation of Bipolar Metropolitan Area Within the Kujawsko-Pomorskie Region

Authors

  • Mirosław Biczkowski Nicolaus Copernicus University in Torun
  • Iwona Müller-Frączek Nicolaus Copernicus University in Torun
  • Joanna Muszyńska Nicolaus Copernicus University in Torun
  • Michał Bernard Pietrzak Nicolaus Copernicus University in Torun
  • Justyna Wilk Wroclaw University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2014.016

Keywords:

delimitation, metropolitan area, synthetic measure of development

Abstract

The objective of the article was to re-define the bipolar metropolitan area within the area of the Kujawsko-Pomorskie region (NUTS 2). Concentration of metropolitan features, as well as socio-economic situations of its communes (NUTS 5) in 2011, and also the dynamics of communes? development in the period 2009-2011 were considered in the procedure of delimitation. Bydgoszcz and Toruń, as the economically strongest cities in the region, were established as the dual core of the bipolar metropolitan area. It was assumed that the determined metropolitan area would cover the best developed and the fastest developing communes which met the following criteria of a metropolitan area: neighbourhood, continuity, compactness, maximum distance and population. The development levels of the communes were determined with the use of synthetic measure. Its values were calculated considering the economic (e.g. the amount of income) and also social (e.g. unemployment) aspects of regional development, as well as features typical of metropolitan areas, such as: well-developed sectors of R&D, knowledge-based economy and serving superior services. In the research, linear arrangement methods classifying as taxonomic tools of multivariate data analysis was applied. The metropolitan area resulting from the research (BipOM) slightly differs from the Bydgoszcz-Toruń Metropolitan Area (B-TOM) which was formally appointed in 2005 and composed all of the communes located within the area of the Bydgoski and Toruński districts (NUTS 4). Chełmża and Koronowo, as the less developed communes of the districts, were excluded from the new metropolitan area, while the communes of Ciechocinek, Nakło and Unisław, belonging to the neighbouring districts of the region, were included in the BipOM due to their significant level of regional development and its dynamics. Furthermore the Inowrocław district (bordered on the BipOM) was identified as the prospective candidate for the BipOM, due to the fact that its communes demonstrate a high potential for regional development.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bal-Domańska B., Wilk J. (2011), Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województw ? wielowymiarowa analiza porównawcza, ?Przegląd Statystyczny? Vol. 58, No. 3-4.
Berezowski S. (1988), Regionalizacja społeczno-gospodarcza, SGPiS, Warszawa.
Boni M. (ed.) (2011), Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 ? Trzecia fala nowoczesności, projekt, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
ESPON (2004), ESPON Project 1.1.1. Potentials for polycentric development. Potentials for polycentric development in Europe, NORDREGIO, Stockholm
http://www.espon.lu/online/documentation/projects/thematic/.
Fujita M., Thisse J. (2002), Economics of Agglomeration, Cities, Industrial Location, and Regional Growth, Cambridge University Press, Cambridge.
Gawryszewski A., Korcelli P., Nowosielska E. (1998), Funkcje metropolitalne Warszawy, IGiPZ PAN, z. 53, Warszawa.
Gorzelak G., Jałowiecki B. (2001), Europejskie granice ? jedność czy podział kontynentu?, ?Studia Regionalne i Lokalne?, No. 2-3.
Gorzelak G., Smętkowski M. ( 2005), Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
Heffner K. (2010), Regiony międzymetropolitalne a efekty polityki spójności w Polsce [in:] Klamut M., Szostak E. (ed.) Jaka polityka spójności po roku 2013?, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
Heffner K. (2011), Funkcje metropolitalne stolic województw Polski zachodniej, ekspertyza, Politechnika Opolska, UE w Katowicach, Opole.
Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, ?Przegląd Statystyczny?, No. 4.
Hołuj D., Hołuj A. (2006), Miasta metropolitalne jako bieguny rozwoju w gospodarce postindustrialnej, ?Zeszyty Naukowe WSE w Bochni?, No. 4.
Jałowiecki B. (1999), Metropolie, Wyd. WSFiZ w Białymstoku, Białystok.
Jałowiecki B. (2000), Społeczna przestrzeń metropolii, Wyd. Scholar, Warszawa.
Jałowiecki B. (2002), Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich, Wyd. WSFiZ w Białymstoku, Białystok.
Jałowiecki B. (2007), Globalny świat metropolii, Wyd. N. Scholar, Warszawa.
Kołodziejski J. (ed.) (2001), Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, RCSS, Warszawa.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2011), Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Korcelli P. (1976), Aglomeracje miejskie w systemach osadniczych. Wybrane hipotezy i perspektywy badawcze, ?Przegląd Geograficzny?, Vol. 48.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2010), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, Warszawa.
Krzysztofik R., Runge J. (2011), Delimitacja regionu Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii ?Silesia?, Wyd. UŚ, Sosnowiec.
Kuciński K. (1990), Podstawy teorii regionu ekonomicznego, PWN, Warszawa.
Liszewski S. (1987), Strefa podmiejska jako przedmiot badań geograficznych. Próba syntezy, ?Przegląd Geograficzny?, Vol. 59, No. 1-2.
Liszewski S. (2005), Delimitacja obszaru metropolitalnego Łodzi [in:] Bald K., Markowski T. (ed.) Obszar metropolitalny Łodzi ? wyzwania i problemy, Biuletyn KPZK PAN, z. 215, Warszawa.
Ładysz I. (2009), Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce (na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitalnego), Wyd. CeDeWu, Warszawa.
Maik W. (1997), Podstawy geografii miast, Wyd. UMK, Toruń.
Maik W. (2003), Pojęcie metropolii i problem badania funkcji metropolitalnych, [in:] Jażdżewska I. (ed.) Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, KGMiT UŁ, ŁTN Łódź.
Maik W. (2010), Bydgosko ? Toruński Obszar Metropolitalny jako czynnik rozwoju i integracji województwa kujawsko ? pomorskiego [in:] Ciok S., Migoń P. (ed.) Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
Markowski T., Marszał T. (2006), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
Matusik S., Pietrzak M.B., Wilk J. (2012), Ekonomiczne-społeczne uwarunkowania migracji wewnętrznych w Polsce w świetle metody drzew klasyfikacyjnych, ?Studia Demograficzne?, No. 2(162).
Müller-Frączek I., Pietrzak M.B. (2008), Wykorzystanie narzędzi statystyki przestrzennej do identyfikacji kluczowych ośrodków rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego, ?Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia?, Vol. 38.
Müller-Frączek I., Pietrzak M.B. (2009a), Analiza porównawcza rozwoju ekonomicznego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2003 i 2007 z wykorzystaniem narzędzi statystyki przestrzennej, ?Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia?, Vol. 39.
Müller-Frączek I., Pietrzak M.B. (2009b), Potencjał ekonomiczny jako miara społeczno-ekonomicznego rozwoju regionu na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, ?Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia?, Vol. 40.
Müller-Frączek I., Pietrzak M.B. (2011a), Space-time modelling of the unemployment rate in Polish poviats, ?Dynamic Econometric Models?, Vol. 11.
Müller-Frączek I., Pietrzak M.B. (2011b), Analiza stopy bezrobocia w Polsce z wykorzystaniem przestrzennego modelu MESS, ?Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomia?, Vol. 253.
Müller-Frączek I., Pietrzak M.B. (2012), Analiza stopy bezrobocia w Polsce w ujęciu przestrzenno-czasowym, ?Oeconomia Copernicana?, No. 2.
Müller-Frączek I., Pietrzak M.B., (2013), Zastosowanie modelu MESS w przestrzenno-czasowej analizie stopy bezrobocia w Polsce, ?Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomia?, Vol. 293.
Parysek J. (2003), Metropolie: metropolitalne funkcje i struktury przestrzenne [in:] Jażdżewska I. (ed.) Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, Wyd. UŁ, Łódź.
Pietrzak M.B. (2010), Wykorzystanie odległości ekonomicznej w przestrzennej analizie stopy bezrobocia dla Polski, ?Oeconomia Copernicana?, No. 1.
Pietrzak M.B. (2011), Wykorzystanie przestrzennego modelu regresji przełącznikowej w analizie stopy bezrobocia dla Polski, ?Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej?, No. 4/8.
Pietrzak M.B. (2012a), Wykorzystanie przestrzennego modelu regresji przełącznikowej w analizie regionalnej konwergencji w Polsce, ?Ekonomia i Prawo?, Tom XI.
Pietrzak M.B. (2012b), Interpretation of the structural parameters of the SDM model based on the example of the analysis of average gross wages and salaries in Poland, ?Methods and Models for Analysing and Forecasting Economic Processes?.
Pietrzak M.B. (2013), Interpretation of Structural Parameters for Models with Spatial Autoregression, ?Equilibrium? Vol. 8, No. 2, http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2013.010.
Pietrzak M.B., Drzewoszewska N., Wilk J. (2012), The analysis of interregional migrations in Poland in the period of 2004-2010 using panel gravity model, ?Dynamic Econometric Models?, Vol. 12, http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2012.008.
Pietrzak M.B., Żurek M., Matusik S., Wilk J. (2012), Application of Structural Equation Modeling for analysing internal migration phenomena in Poland, ?Przegląd Statystyczny?, Vol. LIX, No. 4.
Pietrzak M.B., Wilk J., Matusik S. (2013a), Analiza migracji wewnętrznych w Polsce z wykorzystaniem modelu grawitacji, ?Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomia? Vol. 293.
Pietrzak M.B., Wilk J., Matusik S. (2013b), Gravity model as a tool for internal migration analysis in Poland in 2004-2010 [in:] Pociecha J. (ed.) Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes, Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
Pietrzak M.B., Wilk J. (2013), Obszary metropolitalne Polski południowej a ruch migracyjny ludności, ?Ekonomia i Prawo?, Tom XII, No. 2.
Pietrzak M.B., Wilk J. (2014), Odległość ekonomiczna w modelowaniu zjawisk przestrzennych z wykorzystaniem modelu grawitacji [in:] Jajuga K., Walesiak M. (ed.), Taksonomia 22. Klasyfikacja i analiza danych ? teoria i zastosowania, PN UE we Wrocławiu [forthcoming].
Pietrzak M.B, Wilk J., Siekaniec M. (2013), The impact of metropolitan areas on internal migrations in Poland. The case of southern regions [in:] Papież M., Śmiech S. (ed.), Proceedings of the 7TH Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow.
Pietrzak M.B., Wilk J., Chrzanowska M. (2013), Economic situation of eastern Poland and population migration movement, ?Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych? Vol. XIV, No. 2.
Pietrzak M.B, Wilk J,. Kossowski T., Bivand R. (2014), The identification of spatial dependence in the analysis of regional economic development - join-count test application [in:] Papież M. & Śmiech S. (ed.), Proceedings of 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Foundation of the Cracow University of Economics,Cracow [forthcoming].
Podolec B., Zając K. (1978), Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcji, PWE, Warszawa.
Smętkowski M. (2007a), Delimitacja obszarów metropolitalnych w Polsce ? nowe spojrzenie, [in:] Gorzelak G., Tucholska A. (ed.) Rozwój, region, przestrzeń, MRR-Euroreg, Warszawa.
Smętkowski M. (2007b), Nowe relacje metropolia-region w gospodarce informacyjnej na przykładzie Warszawy i Mazowsza [in:] Gorzelak G. (ed.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Wyd. N. Scholar, Warszawa.
Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G. (2008), Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja, ?Raporty i analizy Euroreg?, Wyd. CESRiL Euroreg, Warszawa.
Swianiewicz P., Lackowska M. (2007), From doing nothing to metropolitan government institutions? Governing metropolitan areas in Poland [in:] Collin J. P. (ed.) Metropolitan Governance: Issues and Depictions of Experiments on Four Countries, Les Presses de l?Universite Laval: Montreal.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717.
Walczak D., Pietrzak M.B. (2011), Dopuszczalne zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego jako istotna determinanta ich prawidłowego funkcjonowania, ?Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej?.
Wilk J., Pietrzak M.B., Matusik S. (2013), Sytuacja społeczno-gospodarcza jako determinanta migracji wewnętrznych w Polsce [in:] Jajuga K., Walesiak M. (ed.) Taksonomia 20-21. Klasyfikacja i analiza danych ? teoria i zastosowania, PN UE we Wrocławiu.
Wilk J., Pietrzak M.B. (2013), Analiza migracji wewnętrznych w kontekście aspektów społeczno-gospodarczych ? podejście dwuetapowe, ?Ekonometria? Vol. 40, No. 2.
Wolaniuk A. (1997), Funkcje metropolitalne Łodzi i ich rola w organizacji przestrzennej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2012), Zielona Księga dot. Obszarów Metropolitalnych, dokument do konsultacji, Warszawa.
Zeliaś A. (2000), (ed.) Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
Zeliaś A. (2004), (ed.) Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.

Downloads

Published

2014-06-30

How to Cite

Biczkowski, M., Müller-Frączek, I., Muszyńska, J., Pietrzak, M. B., & Wilk, J. (2014). The Delimitation of Bipolar Metropolitan Area Within the Kujawsko-Pomorskie Region. Oeconomia Copernicana, 5(2), 101–122. https://doi.org/10.12775/OeC.2014.016

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.