Input-Output Innovativeness of the Visegrad Group Regions

Authors

  • Anna Golejewska Univeristy of Gdańsk

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2014.004

Keywords:

innovation, regional input-output analysis

Abstract

Observation that regional factors could influence innovative capacity of firms caused interest growth of innovation analysis at regional level. The objective of the paper is to measure and compare INPUT and OUTPUT innovativeness of 35 NUTS-2 Visegrad Group (V4) regions in the years 2004-2009. The indexes of regional innovativeness are based on synthetic measure. The variables correspond with the variables proposed in Regional Innovation Scoreboard. The first part of the paper contains a survey of innovativeness measures. In the next part I apply INPUT-OUTPUT analysis. The research procedure consist of three steps. The construction of matrix of regional innovativeness data was the first step. The next step was the measurement of innovation indexes. The last step was the comparison of regions based on INPUT and OUTPUT indexes. The results show that there have been and continue to be substantial differences among the V4 regions as regards innovativeness. Differences are particularly visible in case of capital regions, which are characterised by the highest INPUT and OUTPUT indexes (except for mazowieckie). In 2009, high indexes have also 2 Czech regions: Strední Cechy and Jihovýchod. In the V4, high value of INPUT index not always corresponds to high value of OUTPUT index. The most numerous group consisted of regions with medium values of both indexes. The lowest OUTPUT indexes were recorded for Polish Eastern regions. To the group characterised by low or medium INPUT indexes and high OUTPUT indexes belonged mainly Czech and Hungarian regions. In Slovak regions low INPUT indexes corresponded to medium OUTPUT indexes. Analysing the results, one should not forget that they are based on seven variables, which are a resultant of ? in some measure ? random choice and data accessibility. However it should not underrate the importance of this research.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andersson M., Karlsson Ch. (2004), Regional Innovation Systems in Small & Medium-Sized Regions. A Critical Review & Assessment, ?CESIS Electronic Working Paper Series?, No. 10.
Boschma R.A. (2004), The competitiveness of regions from an evolutionary perspective, ?Regional Studies?, Vol. 38, No. 9, http://dx.doi.org/10.1080/0034340042000292601
Domański B., Guzik R., Micek G. (2003), Zróżnicowanie regionalne krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jego zmiany w latach 1995-2000, ?Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN?, nr 204.
Golejewska A. (2012), Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1999-2008, ?Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG?, nr 19.
Gorzelak G., Smętkowski M. (2010), Regional development dynamics in Central and Eastern European countries [w:] G. Gorzelak, M. Smętkowski, J. Bachtler (red.), Regional development in central and eastern Europe: development processes and policy challenges, Routledge Abingdon, New York.
Hollanders H., Tarantola S., Loschky A. (2009), Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009, Innometrics, EU.
Hollanders H., Leon L. R., Roman L. (2012), Regional Innovation Scoreboard, EU.
Kozłowski J. (2011), Statystyka nauki, techniki i innowacji w krajach UE i OECD. Stan i problemy rozwoju, http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_ upload/ Nauka/Polityka_naukowa_panstwa/Analizy_raporty_statystyki/20120730_S tatystyka_nauki_techniki_i_innowacji_w_krajach_UE_i_OECD.pdf (20.02.2013).
Luque-Martinez T., Munoz-Leiva F. (2005), City benchmarking: a methodological proposal referring specifically to Granada, ?Cities? No 22, http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2005.07.008
Markowska M., Strahl D. (2007), Propozycja pomiaru innowacyjności regionalnej typu INPUT ? OUTPUT [w:] J. Ostasiewicz (red.), Statystyka w praktyce społeczno ? gospodarczej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, PN nr 1163, Wrocław.
Markowska M. (2009), Innowacyjność INPUT a OUTPUT europejskiej przestrzeni regionalnej - próba oceny zmian w czasie [w:] K. Piech, B. Krych (red.), Innowacyjność w skali makro i mikro, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich (2005), Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenie i interpretacji danych dotyczących innowacji, Paryż.
Pavitt, K., Robson, M., Townsend, J. (1987), The size distribution of innovating firms in the UK:1945?1983, ?Journal of Industrial Economics?, No. 55, http://dx.doi.org/10.2307/2098636
Staśkiewicz J. (2010), Pozycja innowacyjna wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2000?2008, ?Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania?, Uniwersytet Szczeciński, nr 18.
Strahl D. (1978), Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, ?Przegląd Statystyczny?, nr 2.
Strahl D., Walesiak M. (1997), Normalizacja zmiennych w granicznym systemie referencyjnym, ?Przegląd Statystyczny?, z. 1.
Wiig H., Wood M. (1995), What Comprises a Regional Innovation System? ? An Empirical Study, ?STEP Working Paper?, No. 01.

Downloads

Published

2014-03-31

How to Cite

Golejewska, A. (2014). Input-Output Innovativeness of the Visegrad Group Regions. Oeconomia Copernicana, 5(1), 61–78. https://doi.org/10.12775/OeC.2014.004

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.