Developing Competitive Advantage on the Example of Internationalized SMEs in the Food Sector of Greater Poland Region

Authors

  • Agata Budzyńska Poznan University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2013.030

Keywords:

competitive advantage, food sector, small and medium-sized enterprises, internationalization of companies

Abstract

Omnipresent globalization engulfs more and more areas of life, which is why one of the most important processes in today's economy is shaping the socalled global village. Both globalization and the consequent internationalization constitute some of the biggest challenges for Polish companies. In addition, the intensity of competitive businesses in the global market forces companies to seek competitive advantages and improve their abilities in the process. The article contains the results of empirical research conducted in the years 2010-2011 in Greater Poland as part of the project titled "Determinants of competitive advantage of Greater Poland's food processing companies in the international market." This paper also contains data from both theoretical and empirical evidence on building competitive advantage in international markets provided by the analyzed group of internationalized SMEs. The aim of this study is to identify the factors determining the formation of competitive advantage of food processing companies from Greater Poland, which in turn contributed to the internationalization of those businesses. Secondary sources were used in pursuing the goal - theoretical implications were based on studies of literature, and they were verified by surveys. In addition, the following methods were used: description, visualization and statistical techniques. The time range of the undertaken work covers the years 2008-2011.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adamik A. (2011), Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna MSP w teorii i praktyce [in:] A. Adamik (ed), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, wyd. C.H.Beck, Warszawa.
Adamkiewicz ?Drwiło H.G. (2002), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
Barney J.B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, ?Journal of Management?, Vol. 17, No. 1, http://dx.doi.org/10.1177%2F014920 639101700108.
Bednarz J. (2008), Wewnętrzne źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw [in:] Problemy współczesnej gospodarki światowej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
Budzyńska A. (2012), Przedsiębiorstwa sektora żywnościowego z Wielkopolski na drodze umiędzynarodowienia działalności gospodarczej, ?Marketing i Rynek?, No. 10.
Cyrson E. (2002), Nowy paradygmat strategii konkurencji [in:] E. Skawińska (ed), Konkurencyjność przedsiębiorstw ? nowe podejście, WN PWN, Warszawa- Poznań.
Gajowiak M., Libertowska A. (2013), Sieci współpracy zinternacjonalizowanych MSP w Wielkopolsce, ?Marketing i Rynek?, No. 1.
Godziszewski B. (2006), Istota zasobowego podejścia do strategii przedsiębiorstwa [in:] R. Krupski (ed), Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, WWSZiP, Wałbrzych.
Gorynia M. (1998), Zachowanie przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
Gorynia M. (2002), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
Janiuk I. (2004), Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa.
Koczerga M. (2008), Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa [in:] H. Mruk (ed), Nowoczesne sposoby konkurowania w biznesie, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
Obłój K. (2007), Strategie organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
Porter M.E. (2000), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
Romanowska M. (2004), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
Skawińska E. (2011), Konkurencyjność przedsiębiorstw, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Stankiewicz M.J. (2000), Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, ?Gospodarka Narodowa?, No. 7/8.
Szwajca D. (2012), Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Wrzosek W. (1997), Marketing w procesach konkurencji, ?Marketing i Rynek?, No. 10.

Downloads

Published

2013-12-31

How to Cite

Budzyńska, A. (2013). Developing Competitive Advantage on the Example of Internationalized SMEs in the Food Sector of Greater Poland Region. Oeconomia Copernicana, 4(4), 45–57. https://doi.org/10.12775/OeC.2013.030

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.