Media Literacy and Development of Human and Social Capital in the European Union

Authors

  • Katarzyna Kuźniar-Żyłka Wroclaw University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2013.032

Keywords:

human capital, social capital, media literacy, media, information, digital literacy convergence

Abstract

Together with the growing level of the digitalization in the field of multimedia, also convergence of media, information and digital literacy have been growing up. In case of the traditional mass media, it was important to have skills to use the media content in a critical, aware and selective way. Nevertheless, in the era of the Internet and extended availability of information in the digital form, the importance of information and digital technologies literacy also grows. It regards to some extent the technical ability to use particular technological solutions, but also forming aware and active consumers and authors of the media content. The main goal of this paper is researching the relation between forming the media literacy as a component of human capital, and the realization the European Union?s targets in the area of building a knowledge-based economy. On the basis of the subject-matter literature and other source materials a hypothesis, which classifies the media education as a key process during creating a single European information space, shall be verified. In the first part of the paper, the author concentrates on presenting the dependence between human, personal and social capital. Next, on the basis of the European definition of media literacy, the author examines capabilities of achieving progress in the field of media education in terms of the present European audiovisual policy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A European approach to media literacy in the digital environment, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Commission of the European Communities, Brussels, 20.12.2007, COM (2007) 833 final.
Batorski D. (2011), Stan kompetencji z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej w Polsce [in:] J. Lipszyc (ed.), Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce ? raport otwarcia, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa.
Becker G. S. (1993), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, 3rd ed., The University of Chicago Press, Chicago.
Borkowska M., Murawska-Najmiec E., Stępka P., Woźniak A. (2010), Organizacje międzynarodowe i wybrane państwa europejskie wobec edukacji medialnej, Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Departament Polityki Europejskiej i Współpracy z Zagranicą, Warszawa.
Boyatzis R. E. (1982), The Competent Manager: A Model for Effective Performance, John Wiley and Sons, New York.
Burt R. S. (2005), Brokerage and Closure. An Introduction to Social Capital, Oxford University Press, New York.
Commission Recommendation of 20 August 2009 on media literacy in the digital environment for a more competitive audiovisual and content industry and an inclusive knowledge society (2009/625/EC), Official Journal of the European Union, L 227/9-12, 29.8.2009.
Czajka Z. (2011), Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Directive 2007/65/EC of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities, Official Journal of the European Union, L 332/27-45, 18.12.2007.
Dobrzyńska M., Strzebońska A. (2011), Kompetencje jako przejaw kapitału ludzkiego [in:] Bilans kapitału ludzkiego w Polsce, Raport podsumowujący pierwszą edycję badań, realizowaną w 2010 r., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Domański S. R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
European Parliament resolution of 16 December 2008 on media literacy in a digital world (2008/2129(INI)), (2010/C 45 E/02), Official Journal of the European Union, C 45 E/9-14, 23.2.2010.
i2010 ? A European Information Society for growth and employment, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Commission of the European Communities, Brussels, 1.6.2005, COM (2005) 229 final.
Jabłoński Ł. (2012), Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Klimczak B. (2006), Rola edukacji w przygotowaniu mobilnych i aktywnych uczestników rynku pracy [in:] B. Klimczak (ed.), Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
OECD (2001), The Well-Being of Nations. The Role of Human and Social Capital, OECD, Paris.
Przybyszewski R. (2007), Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
Woźniak M. G. (2004), Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Downloads

Published

2013-12-31

How to Cite

Kuźniar-Żyłka, K. (2013). Media Literacy and Development of Human and Social Capital in the European Union. Oeconomia Copernicana, 4(4), 77–89. https://doi.org/10.12775/OeC.2013.032

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.