Activity of Local Authorities in Warmia and Mazury Region in Attracting and Promoting Investment Areas in the Context of Cooperation with Agricultural Property Agency

Authors

  • Wiesława Lizińska University of Warmia and Mazury in Olsztyn

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2013.026

Keywords:

local authorities, investment areas, Agricultural Property Agency

Abstract

The main objective of this paper was to evaluate the activity of local authorities, particularly cooperation activities with other entities (including APA) to develop and implement a common strategy of obtaining investment areas ? including actions taken to promote investment areas. Uses the results of research conducted in 2011 of 61 municipalities of Warmia and Mazury region and in 2012 ? among the 36 municipalities (where there were areas of resource investment ANR). The average level of local authorities? activity was 2.05 (on a scale of 1-5). Local authorities have declared that 26 of them cooperate with others to develop and implement a common strategy for attracting new investment areas. Cooperation with the Agricultural Property Agency was top evaluated (score 2.1 on a scale of 1-5). Among actions taken by local authorities in order to promote investment areas is mainly used passive instrument ? the Internet.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Brol R. (red.) (1998), Zarządzanie rozwojem lokalnym ? studium przypadków, AE we Wrocławiu, Wrocław.
Czaplewski L. (2005), Działania samorządów lokalnych województwa kujawskopomorskiego na rzecz podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Dorożyński T., Urbaniak W. (2011), Rola instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu inwestorów zagranicznych w województwie łódzkim [w:] J. Świerkocki (red.), Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Dziemianowicz W., Jałowiecki B. (2004), Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Karaszewski W. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
Komorowski J. (2005), Kształtowanie poziomu atrakcyjności inwestycji w polityce rozwoju regionalnego [w:] A. Kopczuk, M. Proniewski (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionu, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
Kot J. (2001), Rozwój lokalny ? jego istota, cele i czynniki [w:] T. Markowski D. Stawasz (red.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Lechicka-Kostuch M. (2000), Samorząd terytorialny w procesie przepływu światowego kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich [w:] K. Dziworska, E. Ostrowska (red.), Inwestycje i nieruchomości. Procedury decyzyjne, finansowanie, ryzyko, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Lizińska W. (2012a), Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce (studium na poziomie układów terytorialnych), Wydawnictwo Naukowe UWM w Olsztynie, Olsztyn.
Lizińska W. (2012b), Ocena ofert inwestycyjnych woj. warmińsko-mazurskiego oraz sposobów ich promocji ?Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości?, Vol. 20, No. 3. Lizińska W. (2012c), Rola Agencji Nieruchomości Rolnych jako zarządcy potencjalnymi terenami inwestycyjnymi i władz samorządowych w pozyskiwaniu na poziomie lokalnym terenów inwestycyjnych w woj. warmińsko-mazurskim [w:] R. Kisiel, R. Marks-Bielska (red.), Przemiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Wydawnictwo Naukowe UWM w Olsztynie, Olsztyn.
Stachowiak K. (2007), Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.
Wojciechowski E. (2003), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Downloads

Published

2013-09-30

How to Cite

Lizińska, W. (2013). Activity of Local Authorities in Warmia and Mazury Region in Attracting and Promoting Investment Areas in the Context of Cooperation with Agricultural Property Agency. Oeconomia Copernicana, 4(3), 121–132. https://doi.org/10.12775/OeC.2013.026

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.