Opportunities and Threats for Polish Economic Growth in the Context of the Exploration and Extraction of Shale Gas

Authors

  • Katarzyna Strzała-Osuch Powislanska Higher School

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2013.027

Keywords:

exploration and production of shale gas, Polish economic development

Abstract

This article attempts to present the potential opportunities and threats for Polish economic growth in the context of exploration and future extraction of shale gas. This topic is at the present time very timely because of the implementation of the exploration wells in Pomerania and Lublin, the prevailing unrest in the areas of concessions, as well as the lack of scientific, law and business base, confirmed by analyzes and forecasts for the licensed areas in Poland, to enter in the production phase. It could be dare to claim that: a) potential risks of economic development (economic, social, environmental, in public health) from the extraction of shale gas using hydraulic fracturing are not so examined; b) potential Polish economic development opportunities, based on the existing, conflicting forecasts regarding production, not confronted with the probable losses caused by shale gas extraction using hydraulic fracturing method has not been sufficiently analyzed, to take on the industrial production of gas without risk. The paper used the methods of literature analysis, case studies, statistical analysis based on GUS and PGI data and the methods of induction-deduction and comparisons. On the basis of economic analysis for Polish, American experience, as well as current research on the introduction of other methods of shale gas production, the European Union recommendations cannot be concluded that the production of unconventional gas in Poland will not cause negative environmental and social impacts, resulting in will risks in economic development.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Albrycht I., Boyfield K., Jankowski J.M. i inni (2011), Gaz niekonwencjonalny ? szansa dla Polski i Europy, Analiza i rekomendacje, Instytut Kościuszki, Kraków.
Albrycht I., Boyfield K., Jankowski J.M. (2011), Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów ? amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski, Instytut Kościuszki, Kraków.
Gwiazdowicz M., Krzak J., Pyzder B. Sobolewski M., Stachurska-Waga M., Perspektywa Wydobycia gazu łupkowego w Polsce (2011), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa. http://gazlupkowy.pl/koncesje, (13.02.2013) http://polskielupki.wordpress.com., (01.03.2013).
http://www.euractiv.pl/wersja-do-druku/artykul/raport-w-sprawie-gazu-upkowegopo- wykonaniu-100-odwiertow-004263, (01.03.2013).
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA- 2012-0443&language=PL&ring=A7-2012-0283, (01.03.2013).
http://www.gazzlupkow.org/3prgn/aktualnosci/?r,news,newsId=33523, (01.03.2013).
http://www.pgi.gov.pl, (01.03.2013).
http://www.pgi.gov.pl/pl/dokumenty-in/cat_view/234-kopalnia-wiedzy/287-gazupkowy/ 289-prezentacje.html, pdf, dostęp 01.03.2013.
http://www.pwc.pl/pl/biuro-prasowe/assets/pwc_lewiatan_pismo_do_premiera_ws ._weglowodorow.pdf, (01.03.2013).
Izba Gospodarcza Gazownictwa, http://www.igg.pl/1/node/91, dostęp 01.03.2013.
Jakiel M., Poszukiwanie i wydobycie gazu z łupków, materiały PGNiG, www.pgnig.pl, (01.03.2013).
Kaźmierska A., Przyszłość gazu łupkowego w Polsce, SKN Equili-brium, http://www.eksoconline.uni.lodz.pl, (01.03.2013).
Klawitter M.M., Kumięga J. (2011) Uwarunkowania i możliwości wykorzystania gazu ze złóż łupkowych ? szanse i zagrożenia oraz znaczenie dokumentów strategicznych w tym zakresie, Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego, Gniewino.
Lechtenböhmer S., Altmann M, Capito S., Matra Z., Weindrorf W., Zittel W., (2011), Wpływ wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/studiesd ownload.html?languageDocument=PL&file=44392, (01.03.2013).
Macuda J. (2010), Środowiskowe aspekty potencjalnej produkcji gazu ziemnego z niekonwencjonalnych złóż, ?Przegląd Geologiczny?, nr 1.
Macuda J. (2011), Środowiskowe aspekty potencjalnej produkcji gazu ziemnego z nie konwencjonalnych złóż, http://www.pgi.gov.pl/pl/dokumenty-in/cat_vie w/234-kopalnia-wiedzy/287-gaz-upkowy/289-prezentacje.html, (01.03. 2013).
Michaels C., Simpson J. L., Wegner W. (2010), Fractured Communities: Case Studies of the Environmental Impacts of Industrial Gas Drilling, http://www.riverkeeper.org/wp-content/uploads/2010/09/Fractured- Communities-FINAL-September-2010.pdf, (01.03.2013).
OBOP, TNS, (2011) Oczekiwania społeczne wobec wydobycia gazu łupkowego, 06.2011, http://www.caewse.pl, (01.0.2013).
Państwowy Instytut Geologiczny ? Państwowy Instytut Badawczy, Zestawienie Koncesji Na Poszukiwanie, Rozpoznanie i Wydobywa-nie Złóż Ropy i Gazu Ziemnego w Polsce ? wg stanu na dzień 1 czerwca 2012 r.
Państwowy Instytut Geologiczny (2012), Ocena zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych dolnego paleozoiku w Polsce. Raport pierwszy, Warszawa.
Parlament Europejski (2011), Wpływ wydobycia gazu łupkowego na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, Parlament Europejski, Bruksela.
Raport EBE/Inicjatywa CK (2011), Lobbing przeciw wydobyciu gazu łupkowego w UE ? wnioski dla Polski, www. http://ebe.org.pl, (01.03.2013).
Strzała-Osuch K. (2012a), Socio-economics dilemmas of shale gas production on the example of selected EU countries [w:] The International Masaryk Conference III 2012 Journal of Interdisciplinary Reserarch, Praga.
Strzała-Osuch K. (2012b), Akceptacja społeczności lokalnych wobec poszukiwań i wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce [w:] Uwarunkowania rozwoju poszukiwań gazu ze złóż nie niekonwencjonalnych w Polsce, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Gdańsk.

Downloads

Published

2013-09-30

How to Cite

Strzała-Osuch, K. (2013). Opportunities and Threats for Polish Economic Growth in the Context of the Exploration and Extraction of Shale Gas. Oeconomia Copernicana, 4(3), 133–148. https://doi.org/10.12775/OeC.2013.027

Issue

Section

Articles

Similar Articles

<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.