Property Rights as a Factor of Foreign Direct Investment. The Case of Poland

Authors

  • Magdalena Owczarczuk University of Bialystok

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2013.015

Keywords:

property rights, foreign direct investment, institutions, corruption

Abstract

Clearly defined property rights enable people and business to make contracts over such property, and thus to engage in business ? most business transactions concern the transfer of some sort of property, or rights to property. It seems that property rights have huge influence on foreign direct investment inflow, especially in the Polish economy. Therefore, the aim of this article is to verify the hypothesis that property rights are an important factor for foreign direct investment flow. The object of the research is the Polish economy in the years 1994- 2011. The first part of this paper shows the dynamics and structure of FDI inflows to the Polish economy in the years 1994-2011. Next two parts clarify the idea of property rights, their transformation, importance to the growth and foreign direct investment inflow. Verification of the hypothesis will be made on the basis of domestic and foreign literature.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ali F. A., Fiess N., MacDonald R. (2010), Do institutions matter for foreign direct investment? ?Open Economies Review?, Vol. 21, No. 2. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11079-010-9170-4
Angeles L. (2011), Institutions, Property Rights, and Economic Development in Historical Perspective, ?KYKLOS?, Vol. 64, No. 2. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6435.2011.00500.x
Asoni A.(2008), Protection of property rights and growth as political equilibria, ?Journal of Economic Surveys? , Vol. 22, No. 5. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6419.2008.00554.x
Biman C. Prasad (2003), Institutional economics and economic development: The theory of property rights, economic development, good governance and the environment, ?International Journal of Social Economics?, Vol. 30, No. 6.
Boehlke J. (2007), Własność w świetle ekonomicznej analizy prawa, [in:] Polszakiewicz B., Boehlke J. (ed.), Własność i kontrola w teorii i praktyce cz.1, ?Ekonomia i Prawo? t. 3, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
Budner W. W. (2011), Geografia ekonomiczna. Współczesne zjawiska i procesy, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
Corruption Perception Index, www.transparency.org (10.09.2012).
Demsetz H. (1967), Toward a Theory of Property Rights, ?The American Economic Review?, May, Vol. 57, No. 2, Papers and Proceedings of the Seventy-ninth Annual Meeting of the American Economic Association.
Doing Business Data, http://www.doingbusiness.org/data (20.07.2013). Doing Business 2013, International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank.
English, P., Moore W. (2002), Property rights ambiguity and the effect of foreign investment decisions on firm value, [in:] Driscoll G., Holmes K., O?Grady M. (ed.), 2002 Index of economic freedom, The Heritage Foundation, Washington.
Fedderke J., Garlick J., (2012), Measuring Institutions: Indicators of Political and Property Rights in Malawi, ?Social Indicators Research?, Vol. 106, No. 3. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11205-011-9819-4
Globerman S., Shapiro D. (2003),. Governance infrastructure and U.S. foreign direct investment, ?Journal of International Business Studies?, Vol. 34, No. 1.
GUS (2012), Statistical Yearbook of the Regions ? Poland, Warszawa.
Jaworek M. (2006), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki, Toruń.
Javorcik B. S., Wei Shang-Jin, (2009), Corruption and cross-border investment in emerging markets: Firm-level evidence, ?Journal of International Money and Finance?, Elsevier, Vol. 28, No. 4. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jimonfin.2009.01.003
Kapuria-Foreman V. (2007), Economic freedom and foreign direct investment in developing countries, ?The Journal of Developing Areas?, Vol. 41, No. 1. DOI: http://dx.doi.org/10.1353/jda.2008.0024
Kluzek M. (2012), Znaczenie konkurencji podatkowej dla rozmieszczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R. (1998). Law and finance. ?Journal of Political Economy?, Vol. 106, No. 6. DOI: http://dx.doi.org/10.1086/250042
Legal Aspects of Doing Business in Poland 2012, Gide Loyrette Nouel oraz Polsko- Brytyjska Izba Handlowa, Warszawa 2012.
Lissowska M. (2008), Institutions for Market Economy. The Case of Poland, C. H. Beck, Warszawa.
Mudambi R., Navarra P. (2002), Institutions and internation business: a theoretical overview, ?International Business Review?, Vol. 11, No. 6. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0969-5931(02)00042-2
National Bank of Poland statistics http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/ statystyka/ m_poz_inwest.html (25.09.2012).
NBP (2012a), Bilans Rzeczpospolitej Polskiej za IV kwartał 2011 roku, NBP, Warszawa 2012.
NBP (2012b), Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2011 roku, Warszawa, wrzesień.
NIK (2005), Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych NIK przeprowadzonych w roku 2004, Nr ewid. 149/2005, Warszawa.
NIK (2012), Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2011 roku, Warszawa 2012.
Owczarczuk M. (2011), Instytucjonalne uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie gospodarki polskiej, ?Optimum. Studia ekonomiczne?, No. 3(51).
Pejovich S. (1999), The Effects of the Interaction of Formal and Informal Institutions on Social Stability and Economic Development, ?Journal of Markets & Morality?, Vol. 2, No. 2. DOI: http://dx.doi.org/10.4337/9781847200167.00012
Peng M., Meyer K. (2009), International Business, Cengage Learning EMEA, London.
Sobolewski H. (2007), Determinanty i procedury przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych. Dwie dekady prywatyzacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
Stankiewicz W. (2012), Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Wyd. III uzupełnione, Warszawa.
Starczewska-Krzysztoszek M. (2007), Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce [in:] Kleer J., Kondratowicz A. (ed.), Gospodarka i demokracja w Polsce. Trwałość i dojrzałość instytucji, CeDeWu, Warszawa.
Steiger O. (2006), Property Economics versus New Institutional Economics: Alternative Foundations of How to Trigger Economic Development, ?Journal of Economic Issues?, Vol. XL, No.1, March.
Tintin C. (2013), The determinants of foreign direct investment inflows in the Central and Eastern European Countries: The importance of institutions, ?Communist and Post-Communist Studies?, Vol. 54, No. 2. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.postcomstud.2013.03.006
Umiński S. (2001), Foreign capital in the privatization process of Poland, ?Transnational Corporations?, Vol. 10, No. 3.
Wei S-J (2001), Corruption in Economic Transition and Development: Grease or Sand?, http://www.unece.org.unecedev.colo.iway.ch/fileadmin/DAM/ead/sem /sem 2001/papers/Wei.pdf, (2012-10-09).
UNCTAD database: http://unctadstat.unctad.org (25.09.2012).
UNCTAD (2012), World Investment Report 2012. Towards a New Generation of Investment Policies, New York and Geneva.
Woźniak M.G. (2011), Gospodarka Polski 1990-2011.Transformacja, PWN, Warszawa, Tom 1.
Wu J., Li S., Selover D. D. (2012), Foreign Direct Investment vs. Foreign Portfolio Investment. The Effect of the Governance Environment, ?Management International Review?, Vol. 52, No. 5. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11575-011-0121-0
2012 Report International Property Rights Index, Americans for Tax Reform Foundation/Property Rights Alliance, Washington 2012.

Downloads

Published

2013-06-30

How to Cite

Owczarczuk, M. (2013). Property Rights as a Factor of Foreign Direct Investment. The Case of Poland. Oeconomia Copernicana, 4(2), 97–116. https://doi.org/10.12775/OeC.2013.015

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.