Microfinance in Europe

Authors

  • Justyna Kłobukowska Nicolaus Copernicus University in Torun

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2013.017

Keywords:

microfinance, microcredit, Europe

Abstract

Microfinance is often considered as the most useful and effective tool in the fight against global poverty. Moreover, microfinance can be used to support the development of self-employment and micro-enterprises in European countries. It has a double impact: an economic impact as it allows the creation of income generating activities and a social impact as it contributes to financial inclusion and therefore to the social inclusion of societies. Because of financial crisis, which was the crisis of values as well, we could observe negative impact on trust level to financial institutions. This study focuses on the problem of impact microfinance on recovery confidence to financial institutions among their clients. The main purpose of the article was to present the idea of microfinance and it socio-economical profile as a part of European policies on background of crisis of confidence to financial institutions. The chapter is ended by the microfinance SWOT analysis, which characterize prospects and threats as well. To obtain main objective were used: a descriptive method, a comparative method and a literature analysis method.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adamek J. (2009), Islamskie instytucje mikrofinansowe- rys statystyczny, [w:] G. Borys (red.), Nauki o finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, nr 61.
Alińska A. (2008), Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społecznogospodarczym, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Bartkowiak R., Staniek Z. (2011), Stan gospodarki światowej a rozwój teorii ekonomii, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Carboni B. J., Caldrón M.L., Garrido S.R, Dayson K., Kicklul J. (2010), Handbook of Microcredit in Europe. Social Inclusion through Microenterprise Development, Edward Elgar.
Ćwik N. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu i innowacje, [w:] M. Bernatt, J. Bogdanienko (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Gostomski E. (2009), Znaczenie mikrofinansów w wybranych krajach, [w:] E. Ostrowska, J. Ossowski (red.), Rynki finansowe. Mikrofinanse, Fundacja na Rzecz Polskich Związków Kredytowych-Instytut Stefczyka, Sopot.
Komisja Europejska (2004), Commission Staff Working Document: Microcredit for European small businesses, Bruksela.
Kwiatkowska I. (2010), Co to jest odpowiedzialne inwestowanie?, www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl. (stan na dzień 01.12.2012r.).
Mikołajczyk B., Kurczewska A. (2011), Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym, Difin, Warszawa.
Orłowski W.M. (2011), Świat do przeróbki, Agora, Warszawa.
Ossowski J., Instytucje ?mikrokredytowe? w dawnej Polsce, ?Pieniądze i więź?, nr 3(44), jesień 2009.
Ostrowska E. (2009), Dylematy zrównoważonego rozwoju sektora finansowego w Polsce, [w:] E. Ostrowska, J. Ossowski (red.), Rynki finansowe. Mikrofinanse, Fundacja na Rzecz Polskich Związków Kredytowych-Instytut Stefczyka, Sopot.
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (2004), Mikrokredyty i mikrofinanse, www.unic.un.org.pl. (stan na dzień 01.12.2012r.).
Szepanik J. (2010), Kryzys zaufania w systemie finansowym, [w:] M. Kulesza, W. Ostasiewicz (red.), ?Pragmata Tes Oikonomias. Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie?, z. IV, Częstochowa.
Ślązak E. (2007), Znaczenie segmentacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej banku, [w:] M. Zalewska (red.), Współczesna Bankowość, tom I, Difin, Warszawa.
Yunus M. (2012), Bankier ubogich. Historia mikrokredytu, ConCorda, Warszawa.

Downloads

Published

2013-06-30

How to Cite

Kłobukowska, J. (2013). Microfinance in Europe. Oeconomia Copernicana, 4(2), 133–145. https://doi.org/10.12775/OeC.2013.017

Issue

Section

Articles

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.