Conditions for the Development of Innovative Companies Based on Public-Private Partnership

Authors

  • Arkadiusz Borowiec Poznan University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2013.002

Keywords:

business innovation, public-private partnerships, government expenditure

Abstract

Innovative companies is one of the key conditions for enhancing the competitiveness of the economy. Unfortunately the Polish economy, according to reports published by the European Commission is still far behind other European countries with the highest degree of innovation. Therefore, in an article on the basis of their own attempts to identify the major determinants associated with the development of innovation through public-private partnership. Has also been a major strategic review of legislation affecting the development of this instrument in the Polish economy and brought closer the most important concepts associated with the use of this formula. The starting point for the study was the hypothesis that the level of support that instrument innovativeness of Polish enterprises is minimal and highly inadequate. In order to verify the results of the test were used in independent chi-square.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Borowiec A. (2008), Zamówienia publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Brzozowska K (2010), Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie. Cele, uwarunkowania, efekty, CeDeWu, Warszawa.
Gajewska-Jedwabny A. (2007), Partnerstwo publiczno-prywatne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Korbus B.P., Strawiński M. (2006), Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, Wyd. Prawnicze LEXIS NEXIS, Warszawa.
Kowalczyk E. (2010), Partnerstwo publiczno-prywatne, Komentarz do ustawy z przykładami klauzul umownych, Wyd. Osrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
Moszoro M. (2005), Partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie usług komunalnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
Rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie ryzyk związanych z realizacja przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, Dz.U nr 125, poz. 868.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, Dz.U. nr 125, poz. 866.
Rutkowski J. (2010), Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych projektów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodź.
Skawińska E., Zalewski R (2009), Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, PWE, Warszawa.
Sobiech K. (2007), Partnerstwo publiczno-prywatne w infrastrukturze drogowej w Polsce, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Ustawa z dnia 24 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, tekst jednolity ? Dz.U. z 2004r., nr 256, poz. 2571 z późn. zm.
Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. nr 169, poz. 1420. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. nr 19, poz. 100.
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009r. o koncesjach na roboty budowlane i usługi, Dz.U. nr 19, poz. 101.
Wojciechowski E. (1997), Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej. PWN, Warszawa.
Yescombe E.R. (2008), Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowanie, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
Zysnarski J. (2003), Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka, Wyd. Osrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.

Downloads

Published

2013-03-31

How to Cite

Borowiec, A. (2013). Conditions for the Development of Innovative Companies Based on Public-Private Partnership. Oeconomia Copernicana, 4(1), 19–36. https://doi.org/10.12775/OeC.2013.002

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.