The Service Sector of a Knowledge-based Economy ? a Comparative Study

Authors

  • Grażyna Węgrzyn Wroclaw University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2013.004

Keywords:

knowledge-based economy, service sector, employment

Abstract

The study objective was identification of the service industries that determine the rate and lines of development of a knowledge-based economy. The analysis covered the EU member countries and the years of 2008-2012. This report consists of four sections. The first one provides the characteristics of a knowledgebased economy and describes the role of services sector in progressing towards this stage of development. The second section offers a classification of services that led to establishing the category of knowledge-based services. The industries classified as knowledge-based services contribute directly to the creation, processing and distribution of knowledge throughout an economy. The following part presents a division of the EU member economies into four groups, depending on their advancement towards the knowledge-based economy as defined by two indices: the Knowledge Economy Index (KEI) and the Knowledge Index (KI). The study concluded on empirical verification of the significance of knowledge-based services within individual European economies. In a knowledge-based economy, where knowledge is the key factor in gaining a competitive advantage, it is just the services related to knowledge acquisition, distribution and creation that drive the economic growth. The development level of service activities classified as knowledge-based services largely determines the economy?s performance in knowledge creation, distribution and use. This is so because these activities directly contribute to the economy?s competitive advantage based on knowledge.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Building Knowledge Economies. Advanced Strategies for Development (2007), The World Bank, Washington.
Castells M., Himanen P. (2009), Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Chen D. H. C., Dahlman C. J. (2005), The Knowledge Economy, the KAM Methodology and Word Bank Operations, The World Bank, Washington.
Grimshaw D., Miozzo M. (2006), Knowledge intensive business services: understanding organizational forms and the role of country institutions [w:] Knowledge Intensive Business Services, Organizational Forms and National Institutions, M. Miozzo, D. Grimshaw Ed., Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, (2006), Ministerstwo Gospodarki. Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa.
Lichniak I. (2010), Ku gospodarce usług [w:] Serwicyzacja polskiej gospodarki, I. Lichniak (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna w Warszawie, Warszawa.
Łukaszewicz A. (2001), Dylematy ekonomiczne przełomu stuleci, Wydawnictwo Key Text, Warszawa. Miles I. (2003), Knowledge ? Intensive Services: Suppliers and Clients, Ministry of Trade and Industry Finland, Studies and Reports, Helsinki.
Miles I. (2008), Knowledge services [w:] Knowledge policy. Challenges for the 21st Century, G. Hearn, D. Rooney (red.) Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
Miles I., Boden M. (2000), Introduction: Are Services Special?[w:] M. Boden, I. Miles, Services and Knowledge-Based Economy, Creative Print and Design Wales, Ebbw Vale, London.
Okoń-Horodyńska E., Piech K., red., (2005), Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce ? wnioski i rekomendacje. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
Piech K. (2009), Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli panstwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
Platonoff A. L., Sysko-Romańczuk S., Moszoro B. (2004), Innowacyjność polskich firm w gospodarce opartej na wiedzy, ?Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw?, nr 1.
Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy a kształtowanie sie popytu na prace, (2002), Ekspertyza, Komitet Prognoz ?Polska 2000 Plus? przy Prezydium PAN, Warszawa.
Thurow L.C. (2006), Powiększanie bogactwa. Nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Węgrzyn G. (2011), Miejsce i rola usług w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Przegląd wybranych zagadnień rozwoju ekonomiczno-społecznego, G. Musiał, R. Żelazny (red.), Zeszyty Naukowe "Studia Ekonomiczne" nr 79, Katowice.
Zielińska-Głębocka A. (2012), Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Wolters Kluwer Warszawa 2012.
Zienkowski L. (2003), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Downloads

Published

2013-03-31

How to Cite

Węgrzyn, G. (2013). The Service Sector of a Knowledge-based Economy ? a Comparative Study. Oeconomia Copernicana, 4(1), 53–64. https://doi.org/10.12775/OeC.2013.004

Issue

Section

Articles