Performance of polish real estate mutual funds in the period of 2005-2011

Authors

  • Artur A. Trzebiński Poznan University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2012.023

Keywords:

real estate mutual funds, performance of real estate mutual funds, CREF

Abstract

This study examines the performance of Polish real estate funds in the period of 2005-2011 using several different benchmarks. The second aim is to verify the research hypothesis: Polish real estate mutual funds were effective in the period of 2005-2011. To determine their effectiveness Sharpe ratio, Jensen and Jensen's Alpha were used. WIG index, WIG-Construction index and the real estate mutual funds index are used as the benchmarks. The risk-free asset is the return on 52-weeks Treasury bills. An important part of this paper is the study of Polish and foreign real estate mutual funds returns. In the review of literature particular attention was paid to the used methods. The article included nine funds and the results indicate that only two of them (in relation to all accepted benchmarks) were effective. In comparison, the real estate mutual funds index showed the effectiveness of six funds.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Brueggeman W. B., Chen A. H., Thibodeau T. G. (1984), Real Estate Investment Funds: Performance and Portfolio Considerations, ?Real Estate Economics?, Vol. 12, No. 3.
Brueggeman W. B., Chen A. H., Thibodeau T. G. (1992), Some additional evidence on the performance of commingled real estate investment funds: 1972-1991, ?The Journal of Real Estate Research?, Vol. 7, No. 4.
CA IB TFI, 2003, CA IB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości, http://www.ca-ib.pl/upload_module/wysiwyg/CA_IB_ REF_broszura.pdf (stan na dzień 12 maja).
Gallo J. G., Lockwood L. J., Rodriguez M. (2006), Differentiating CREF Performance, ?Real Estate Economics?, Vol. 34, No. 2.
Maurer R., Reiner F., Rogalla R. (2004), Return and risk of German open?end real estate funds, ?Journal of Property Research?, Vol. 21, No. 3.
Mikulec A. (2004), Zastosowanie wskaźników rentowności portfela inwestycji do oceny działalności funduszy inwestycyjnych akcji (cz. I), ?Nasz Rynek kapitałowy?, nr 162.
Morri G., Lee S. L. (2009), The performance of Italian real estate mutual funds, ?Journal of European Real Estate Research?, Vol. 2, No. 2.
Myer F. C., Webb J. R. (1993), The Effect of Benchmark Choice on Risk-Adjusted Performance Measures for Commingled Real Estate, ?Journal of Property Research?, Vol. 8, No. 2.
Myer F. C., Webb J. R., He L. T. (1997), Issue in measuring performance of commingled real estate funds, ?Journal of Real Estate Portfolio Management?, Vol. 3, No. 2.
O'Neal E. S., Page D. E. (2000), Real estate mutual funds: abnormal performance and fund characteristics, ?Journal of Real Estate Portfolio Management?, Vol. 6, No. 3.
Sarnowski K. A. (2011), Analiza funduszy inwestycyjnych w Polsce inwestujących w rynku nieruchomości ? aktywa i efektywność, ?Pieniądze i więź?, nr 3.
Trzebiński A. A. (2012), Ewolucja polskiego rynku funduszy nieruchomości, w: A. Świadek (red.), Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja, Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin, 2012.
Urban K. (2007), Analiza opłacalności inwestowania w fundusze nieruchomości na rynku polskim, ?Finansowanie Nieruchomości?, nr 22.
Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Dz. U., nr 35, poz. 155.
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, Dz. U., nr 114, poz. 1192.
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz. U., nr 146, poz. 1576.
Załęczna M., Wolski R. (2008), Zamknięte fundusze nieruchomości jako nowoczesna forma inwestowania, ?Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości?, nr 16.

Downloads

Published

2012-12-31

How to Cite

Trzebiński, A. A. (2012). Performance of polish real estate mutual funds in the period of 2005-2011. Oeconomia Copernicana, 3(4), 59–71. https://doi.org/10.12775/OeC.2012.023

Issue

Section

Articles

Similar Articles

<< < 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.