Modern theories of regional development ? a review of some concepts

Authors

  • Marcin Bogdański University of Warmia and Mazury in Olsztyn

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2012.007

Keywords:

regional development, theories of regional development

Abstract

Researches on determinants of regional development are an important part of economic thought. And just like the whole economic theory, it was the subject of visible evolution as the whole economy had changed and as we gained some practice in stimulating economic development. However, in the public awareness one can still observe a strong influence of ?old? or traditional theories. Many (also some economists) still see regional development as an exogenous process which should be inspired and managed by a central government. Also, there is a strong tendency to consider the main goal of regional policy as artificial leveling of regions? development. Only recently there has been a visible shift in the approach to the problem of regional development. The aim of the article is to present some most commonly recognized modern theories of regional development, which stand opposite to the traditional approach. It shows the evolution of theories of regional development from exogenous to endogenous concepts, and from the sectoral to holistic view on this issue. Of course, it does not cover all of the thoughts of a fruitful discussion on this topic. It is rather an inspiration to increase and improve one?s knowledge of this topic.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Allonso-Villar O. (2007), A reflection on the effects of transport costs within the new economic geography, ?Review of Urban & Regional Development Studies?, Vol. 19, Issue 1.
Asheim B., Clark E. (2001), Creativity and Cost in Urban and Regional Development in the ?New Economy?, ?European Planning Studies?, Vol. 9, No. 7.
Benko G. (1993), Geografia technopolii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cavalcanti J.G. (2007), Development versus enjoyment of life: a post-development critique of the developmentalist worldview, ?Development in Practice?, Vol. 17, No. 1.
Chądzyński (2007), Nowe koncepcje rozwoju ? w kierunku rozwoju lokalnego, [in:] J. Chądzyński. A. Nowakowska, Z. Przygodzki (red.), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa.
Domański R., Marciniak A. (2003), Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
Eckey H.-F., Kosfeld R. (2004), New Economic Geography ? Critical reflections, regional policy implications and further developments, ?Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge?. No. 65/04.
Fan W., Treyz F., Treyz G. (2000), An evolutionary new economic geography model, ?Journal of Regional Science?, Vol. 40, Issue 4.
Fujita M., Krugman P. (1995), When is the economy monocentric? von Thünen and Chamberlain unified, ?Regional Science and Urban Economics?, Vol. 25, No. 4.
Fujita M., Krugman P. (2004), The new economic geography: Past, present and the future, ?Papers in Regional Science?, Vol. 83, No. 1.
Fujita M., Mori T. (1997), Structural stability and evolution of urban systems, ?Regional Science and Urban Economics?, Vol. 27, Issues 4-5.
Goncalves B.T. (2006), Epistemological dependancy ? cognitive relativism in development thinking, ?Journal of International Development?, Vol. 18.
Grosse T.G. (2002), Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, ?Studia Regionalne i Lokalne?, nr 1(8).
Jewtuchowicz A. (2005), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Korenik S. (1999), Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Kuciński K. (2005), Regionalne aspekty koniunktury gospodarczej, [in:] J. Kaja i K. Piech (red.), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
Kupiec L. (2008), Jaki rozwój?, [in:] A. F. Bocian (red.), Rozwój regionalny a rozwój zrównoważony, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Mansori K. (2003), The geographic effects of Trade Liberalization with increasing returns in transportation, ?Journal of Regional Science?, Vol. 43, No. 2.
McDonald F., Huang Q., Tsagdis D. (2007), Is there evidence to support Porter-type cluster policies?, ?Regional Studies?, Vol. 41.
Murata Y., Thisse J.F. (2005), A simple model of economic geography ? la Helpman-Tabuchi, ?Journal of Urban Economics?, Vol. 58, Issue 1.
Olechnicka A. (2004), Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
Olejniczak K. (2005), Nowe teorie rozwoju regionalnego w praktyce Unii Europejskiej, [in:] A. Adamczyk, J. Borkowski (red.), Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Piasecki R. (2007), Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego krajów biednych, [w:] R. Piasecki (red.), Ekonomia rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Pietrzyk I. (2001), Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Pike A., Rodriquez-Pose A., Tomaney J. (2006), Local and Regional Development, Routledge, London and New York.
Piontek B. (2002), Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Quigley J. M. (1998), Urban Diversity and Economic Growth, ?Journal of Economic Perspectives?, Vol. 12 No. 2.
Reid M., Carroll M. C., Smith B. W. (2007), Critical steps in the cluster building process, ?Economic Development Journal?, Vol. 6, No. 4.
Stawasz D. (2004), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu ? teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Churski P. (2009), Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej, http://www.staff.amu.edu.pl/~chur/ bibliografia/ROZWOJ%20REGIONALNY%20W%20WARUNKACH.pdf, (6.03.2009).
Rokicki B. (2010), Teoria ekonomiczna a regionalne zróżnicowanie rynku pracy, http://www.rynekpracy.edu.pl/?strona=podstawy-teoria-ekono miczna, (30.03.2010).

Downloads

Published

2012-06-30

How to Cite

Bogdański, M. (2012). Modern theories of regional development ? a review of some concepts. Oeconomia Copernicana, 3(2), 25–41. https://doi.org/10.12775/OeC.2012.007

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.