A new approach to state sovereignty in the legal and economic sciences

Authors

  • Ilona Edyta Wakuluk University of Bialystok

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2011.017

Keywords:

sovereignty, state, globalization, international law, power

Abstract

Sovereignty for centuries has been controversial issue. The understanding of ?sovereignty? has been evolving since the Ancient Greeks and Romans. The article presents evolution of the conception of sovereignty till the present value of that notion. Nowadays, the states foundations are population, territory and sovereignty (power). We can distinguish sovereignty in two aspects: external (state) and internal (national). The develop of economy and free market are limiting countries influence to national economy. The active progress has got an effect on countries which devolve competence to international relation organs so the countries internal competence became much more lesser. The dynamic development of international law and reinforcement international cooperation cause the tightening of relations and evolution of the concept ?sovereignty?. In the present time, the process of globalization, regionalization or integration aspire to create redefinition of sovereignty. At the beginning of XXI century the active debate on the national identity and sovereignty seems more important than ever before. The transfer of the state authority to other organizations or institutions arouse a lot of controversies. The aim of the article is present the most important issues and to explain different points of views connected with the concept of sovereignty in the legal and economic sciences.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anioł W. (2002), Państwo postsuwerenne? Rozproszenie władzy w środowisku międzynarodowym, ?Sprawy Międzynarodowe?, nr 4.
Bierzanek R., Symonides J. (2004), Prawo międzynarodowe publiczne, Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
Chmielewski P. (2007), Suwerenność państwa we wspólnotowym porządku prawnym, http://www.psz.pl/tekst-5050/Piotr-Chmielewski-Suwerenn osa-panstwa-we-wspolnotowym-porzadku-prawnym (stan na dzień 01.03.2011 r.).
Góra M. (2004), Czy w Unii utracimy suwerenność?, http://www.opoka. org.pl/biblioteka /X/XU/8gora.html, (stan na dzień 01.03.2011 r.).
Justyński J. (2003), Unia Europejska wczoraj- dziś- jutro, http://glos.umk. pl /2003/06/europa/, (stan na dzień 01.03.2011 r.).
Kleer J. (2004), Przyjazna globalizacja, ?Nowe Życie Gospodarcze?, Nr 20.
Kłysik A. (2004), Suwerenność a proces integracji europejskiej, [w:] Dębski W., Włodarczyk- Guzek W. (red.), Wybrane zagadnienia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, ?Acta Universitatis Lodziensis?, Folia Oeconomica, Nr 180.
Kranz J. (2006), Suwerenność w dobie przemian [w:] J. Kranz, Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.
Łaski P. (2005), Suwerenność i współzależność we współczesnym prawie międzynarodowym [w:] I. Gawłowicz, I. Wierzchowska (red.), Koncepcje suwerenności, Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
Marszałek A. (2000), Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej, Instytut Europejski, Łódź.
Marszałek A. (2001), Wprowadzenie do teorii suwerenności i integracji europejskiej, Instytut Europejski, Łódź.
Monarcha- Matlak A. (2005), Kilka uwag o suwerenności [w:], I. Gawłowicz, I. Wierzchowska (red.), Koncepcje suwerenności, Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
Smandarek I. M. (2009), Instytucjonalizacja procesu globalizacji, ?Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach?, Katowice.
Symonides J. (2009), Państwo w procesie globalizacji, [w:] M. Sułek, J. Symonides (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Wierzchowiecka I. (2005), Suwerenność państwowa w prawie międzynarodowym [w:], I. Gawłowicz, I. Wierzchowska (red.), Koncepcje suwerenności, Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.

Downloads

Published

2011-12-31

How to Cite

Wakuluk, I. E. (2011). A new approach to state sovereignty in the legal and economic sciences. Oeconomia Copernicana, 2(4), 43–54. https://doi.org/10.12775/OeC.2011.017

Issue

Section

Articles