Estonian road to euro area ? a struggle with inflation within the currency board system

Authors

  • Dorota Zbierzchowska College of Social and Media Culture in Toruń

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2010.002

Keywords:

inflation, currency board system, Euro adoption, Estonia

Abstract

Estonia is an example of a country, which from the beginning of its transformation employed rigid course regime in the form of a currency board. After successful suppression of inflation in the first decade of transformation one could expect, that after joining the European Union and the ERMII system Estonia will soon become a member of the Euro area. However within the next few years of economic development Estonian economy could not fulfill the condition of stability of prices. Only in the time of the World Economic Crisis and Estonian great economic breakdown all criteria of convergence were satisfied. In January 2011 the country will become a member of the monetary union. The aim of this paper is to answer the question, whether processes of inflation in Estonian economy were conditioned by the presence of a rigid currency board system. One will examine here, whether there occurs - postulated in theory - convergence of inflation pace between a country employing a currency board system and a country with a reserve currency.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (2007), NBP, Departament Zagraniczny, Wydział Międzynarodowych Studiów Porównawczych, czerwiec.
Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (2009), NBP, Instytut Ekonomiczny, Biuro Gospodarki Światowej i Europejskiej Integracji Gospodarczej, grudzień.
Antas Ł. (2001), Systemy izby walutowej. Korzyści i zagrożenia dla krajów rozwijających się, Narodowy Bank Polski, ?Materiały i Studia?, Warszawa, Zeszyt nr 133.
Brixiova Z., Morgan M.H, Wörgötter A. (2010), On The Road to Euro: How Synchronized Is Estonia with the Euro zone?, ?The European Journal of Comparative Economics?, Vol. 7, n.1.
Dougherty C. (2007), Latvia?s hot growth fuels devaluation fears, ?International Herald Tribune, November 12.
Dąbrowski M. (1997), Ewolucja systemów pieniężnych w państwach dawnego ZSRR. Od wspólnej strefy rublowej do walut narodowych, ?Bank i Kredyt?, nr 4.
Eastern Europe finance: Ripe for a crisis? (2007), Country Briefing, The Economist Intelligence Unit.
Knöbl A., Sutt, A., Zavoico B. (1996), The Estonian Currency Board: Its Introduction and Role in The Early Success of Estonian?s Transition to a Market Economy, ?IMF Working Paper?, WP/96/02.
Korhonen I. (1999), Currency boards in the Baltic countries: What have we learned?, Bank of Finland, Institute for Economies in Transition, ?BOFIT Discussion Papers?, No. 6.
Kowalewski P., Gąsienica-Szostak T., Tymuła P. (1996), Polityka kursowa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1990-1996, ?Transformacja Gospodarki? nr 78, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
Przybylska-Kapuścińska W. (2007), Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Od transformacji, przez inflację do integracji, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
Raport o konwergencji (2004), EBC, Frankfurt am Main, May.
Raport o konwergencji (2006a), EBC, Frankfurt am Main, May.
Raport o konwergencji (2006b), EBC, Frankfurt am Main, December.
Raport o konwergencji (2008), EBC, Frankfurt am Main, May.
Raport o konwergencji (2010), EBC, Frankfurt am Main, May.
Rimsevics I. (2007), Standing Firm Against Manipulations with Lats? Exchange Rate, ?Diena?, February 16.
Risks Rising in the Baltic States? (2007), FitchRatings Special Report.
Roman S. (2007), Web rumor sparks weekend currency panic, ?The Baltic Times?, November 28.
Sepp U., Lättemäe R., Randveer M. (2002), The History und Sustainability of the CBA in Estonia, w: Sepp U., Randveer M., (red.), Alternative Monetary Regimes in Entry to EMU, Bank of Estonia, Tallinn.
Slay B., Pospišilová M. (2009), The Baltic Conundrum, ?CASE Network E-briefs?, nr 9.
Sławiński A. (2007), Ryzyko utraty kontroli nad wysokością realnej stopy procentowej w systemie izby walutowej, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Własność i kontrola w teorii i praktyce, cz. I, UMK, Toruń.
Stefański R. (2007), Polityka kursu walutowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w: Kopycińska D., (red.), Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Downloads

Published

2010-12-31

How to Cite

Zbierzchowska, D. (2010). Estonian road to euro area ? a struggle with inflation within the currency board system. Oeconomia Copernicana, 1(1), 25–42. https://doi.org/10.12775/OeC.2010.002

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.