Network organizations and corporate social responsibility

Authors

  • Katarzyna Kowalska Pedagogical University of Cracow

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2016.036

Keywords:

enterprise, Corporate Social Responsibility, competition, image, network businesses

Abstract

Network organizations largely determine the competitive advantage today. Collaboration between companies and their success is based primarily on the image and trust. The network relations management is included in the supply chain, and the more complicated the chain, the more " fuzzy " the responsibility for the external effects of the business. In practice, network relationships result in numerous abuses, mostly in relations with competitors, customers and clients. However, it can be assumed that increasing competition, also on the Polish market, will force companies to apply socially responsible practices, also in the context of cooperating with local enterprises. The concept of corporate responsibility (CSR ? Corporate Social Responsibility) is, in Polish conditions, a relatively unpopular concept, and the rare practice, especially among domestic enterprises. The situation is different on the Western Europe markets or in the USA. Companies operating in these markets are obliged to adapt the business standards to expectations of various stakeholders, and also contractors. The aim of the article is an attempt to justify the socially responsible practices by companies in today's and future market conditions. In addition, the article aims to describe network connections, different types of these relations, but also various methods and tools of improving existing network relations. In the context of socially responsible business, it seemed important to also analyze the relationships between organizational culture and actual practices taken by companies.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Badanie kadry zarządzającej w ramach projektu ?Społeczna odpowiedzialność biznesu ? raport z I etapu badania (2013.07). Retrieved form https://csr.parp.gov.pl/files/74/455/456/17648.pdf.
Belderbos, R., Capannelli, G., & Fukao, K. (2001). Backward Vertical Linkages of Foreign Manufacturing Affiliates: Evidence from Japanese Multinationals. World Development, 29(1).
Burt, R. S. (2001). Structural Holes versus Network Closure as Social Capital. In N. Lin, K. Cook & R. S.Burt (Eds.). Social Capital: Theory and Research. Nowy Jork: Aldine Transaction.
CENTRUMCSRCSR.PL. Brudny zysk (2013). Retrieved form http://www.centru mcsr.pl/wp-content/uploads/2013/10/Raport_Brudny-Zysk.pdf.
Colla, E. (1997). La grande distribution en Europe. Paris: Vuibert.
Ćwik, N. (2010). Wywiad z profesorem N. Craigiem Smithem z INSEAD Social InnovationCenter. Retrieved form http://www.rp.pl/artykul/493936.html ?print=tak.
Domański, T. (2001). Strategie marketingowe dużych sieci handlowych. Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Donaldson, T. (1989). The Ethics of International Business. New York-Oxford: Oxford University Press.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Raport. Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. (2013). Retrieved from http://odpowiedzialnybiznes.pl /wpcontent/uploads/2014/04/Raport_Odpowiedzialny_biznes_w_Polsce2013.Dobre_Praktyki.pdf.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wspólna odpowiedzialność. Rola dostaw i zakupów. (2011). Retrieved form https://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/ Wspolna_odpowiedzialnosc_FOB_2011.pdf.
Gorynia, M. (Ed.) (2005). Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych. Warszawa: PWE.
Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
Hansen, M. W., & Schaumburg-Muller, H. (2006). Introduction and Analytical Framework. In H. Schaumburg-Müller (Ed.). Transnational Corporations and Local Firms in Developing Countries ? Linkages and Upgrading. Copenhagen: Copenhagen Business School Press.
Informacja o wynikach kontroli lokalizacji dużych obiektów handlowych (super i hipermarketów) (2002). Białystok: NIK.
Jarillo, J. C. (1995). Strategic Networks. Creating the Borderless Organization. Oxford: Butterworth-Heinemann.
Klimkiewicz, K. (2011). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako wyraz kultury organizacyjnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Kowalska, K. (2012). Rozwój polskich sieci detalicznych jako sposób ograniczania siły rynkowej międzynarodowych korporacji handlowych. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Krall, J. (2001). Silna marka. Istota i kreowanie. Warszawa: PWE.
Michałowska, G. (1994). Stosunki międzyspołeczne. Geneza, struktura, funkcjonowanie. Warszawa: WUW.
Mikuła, B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Nakonieczna, J. (2008). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Przybylska, K. (2001). Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Przybylska, K. (2005). Korzyści małych przedsiębiorstw działających w międzynarodowych sieciach produkcyjnych. In J. Rymarczyk & W. Michalczyk (Eds.). Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej. Wrocław: AE we Wrocławiu.
Przybylska, K. (2013). Born global. Nowa generacja małych przedsiębiorstw. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Ratajczak-Mrozek, M. (2010). Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zawansowanych technologii na rynkach zagranicznych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Robbins, R. H. (2006). Globalne problemy a kultura kapitalizmu. Poznań: Pro Publico.
Taymaz, E., & Kilicaslan, Y. (2005). Determinants of Subcontracting and Regional Development: An Empirical Study on Turkish Textile and Engineering Industries. Regional Studies, 39.
UNCTAD (2001). World Investment Report 2001. Promoting Linkages. New York, Genewa: United Nations.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

Downloads

Published

2016-12-31

How to Cite

Kowalska, K. (2016). Network organizations and corporate social responsibility. Oeconomia Copernicana, 7(4), 653–668. https://doi.org/10.12775/OeC.2016.036

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.