Accomplishment of the European Union lifelong learning objectives in Poland

Authors

  • Barbara Kryk University of Szczecin

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2016.023

Keywords:

life-wide life-long learning, European Union, Poland

Abstract

One of the preconditions for the economic success of a country is education, which today should assume the form of lifelong and life-time learning-LLL). This condition is so important that it was first reflected in the the Lisbon Strategy goals and, subsequently, in the Europe 2020 strategy and its flagship initiatives. It is known that each EU Member State is obliged to achieve the common goals. Hence, this work undertakes to assess the degree to which the EU LLL goals have been accomplished in Poland. This work presents: the essence of LLL, the educational goals set out in the two abovementioned strategies, and the EU recommendations for Poland in this field. Selected indicators were used to determine the level of educational achievements in the country. The following research methodologies were applied for the purpose of this paper: desk research, indicator-based research and deductive research.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Budowa krajowego systemu kwalifikacji (2015). Retrieved from http://wup-krakow.pl/projekty-wup/budowa-krajowego-systemu-kwalifikacji .pdf (01.03.2015).
Country Report on Adult Education in Poland (2011). Helsinki: EAEA. Retrieved from http://www.eaea.org/media/resources/ae-in-europe/poland_country-report -on-adult-education-in-poland.pdf (19.03.2016).
Informacja na temat wyników międzynarodowych badań edukacyjnych, w których Polska bierze udział w ramach współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i rozwoju (OECD) oraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Oceny Osiągnięć Edukacyjnych (2014). Warszawa. Retrieved from http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/attachments/2034_Inf_MEN.pdf (1.03.2015).
Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie (2014). Eurydice and Eurostat report. European Commission. Retrieved from http://www.eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2015/01/PL_KD_ECEC1.pdf (7.03.2015).
Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training (?ET 2020?) (2009), OJ 2009/C 119/02.
National Reform Programme/Europe 2020. Update 2013/2014 (2013). Warszawa: Council of Ministers, Labour Market Monitoring.
Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności (2014). Warszawa: GUS.
Oświata i wychowanie (2010). Warszawa: GUS.
Panitsides, E. A., & Anastsiadou, S. (2015). Lifelong Learning Policy Agenda in the European Union: A bi-level analysis. Open Review of Educational Research, 2(1). DOI: http://dx.doi.org/10.1080/23265507.2015.1043936.
Panitsidou, E., Griva, E., & Chostelidou, D. (2012). European Union Policies on Lifelong Learning: In-between Competitiveness Enhancement and Social Stabilit. Reinforcement. Procedia ? Social and Behavioral Sciences, 46. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.158.
Perspektywa uczenia się przez całe życie (2013). Schedule to Council of Ministers Resolution no. 160/2013, Warszawa.
Plan realizacji gwarancji dla młodzieży w Polsce (2014). Warszawa: Ministry of Labour and Social Policy, Ministry of Infrastructure and Development.
Pluta-Olearnik, M. (2005). Koncepcja Life Long Learning - wyzwanie dla kształcenia na poziomie wyższym. In T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, & B. Mierzejewski (Eds.). Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Warszawa: University of Economics in Wrocław.
Polska 1989-2014 (2014). Retrieved from http://www.gus.pl/gus_konferencja_po (1.03.2015).
Polska 2030. Wyzwania rozwojowe (2009). Warszawa: Chancellery of the Prime Minister.
Program Międzynarodowy Oceny Umiejętności Unia-OECD/PISA (2012). Programme for International Student Assessment. 2012 study results in Poland. Warszawa: Ministry of National Education. Retrieved from http://www,ifispan.waw.pl/pliki/wyniki_pisa.pdf (7.03.2015).
Raport referencyjny ? Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji (2013). Warszawa: Educational Research Institute. Retrieved from http://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/34651/files/raport_referencyjny_pl_na_strone.pdf (19.03.2016).
Riddel, S., Markowitsch J., & Wedon, E. (Eds.) (2012). Lifelong Learning in Europe: Equity and efficiency in the balance. UK: The Policy Press, Uniwersity of Bristol.
Sulmicka, M. (2014). Cele edukacyjne Strategii Europa 2020 a Polska. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 94.
The Future of Learning: Preparing for Change (2011). European Commission: JRC. Retrieved from http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=4719 (19.03.2016).
Wnuk, M., & Teisseyre, P. (2014). Wykształceni ? niepotrzebni: młodzi na rynku pracy. Retrieved from http://www.mojapolis.pl/articles/o_jakosci_zycia/art icles_wyksztalceni_niepot-rzebni (20.02.2015).
2010 Update of the European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning (2010). Cedefop. Retrieved from http://www.cedefop.europa.eu/en /events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/euro pean-inventory (19.03.2016).
Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (2008), OJ C 111 06 May 2008.
Recommendation for a Council recommendation on Poland?s 2012 national reform programme and delivering a Council Opinion on Poland?s convergence programme for 2012-2015 (2012). Brussels, 30 May 2012 COM(2012) 323 final.

Downloads

Published

2016-09-30

How to Cite

Kryk, B. (2016). Accomplishment of the European Union lifelong learning objectives in Poland. Oeconomia Copernicana, 7(3), 389–404. https://doi.org/10.12775/OeC.2016.023

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.