The analysis of the competitiveness of the biggest enterprises in the construction industry in Podlaskie Region compared to the sector, based on Nagashima's radar

Authors

  • Andrzej Kowalczuk University of Bialystok

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2016.018

Keywords:

Nagashima's radar, construction industry, analysis of competitiveness, financial indicators

Abstract

The purpose of the paper is to analyse the competitiveness of the largest enterprises of the construction industry operating in Podlaskie Voivodeship, against the background of other firms from the sector in the years 2010?2012. The analysis uses the so-called Nagashima's radar, which enables a synthetic depiction of the relative changes of selected sets of indicators concerning the analysed entities from the construction industry. The conducted research into the analysis of competitiveness of largest construction companies of Podlaskie, as compared with the rest of the sector, reveals that the period 2010?2012 saw both increases and decreased in the indicators regarding the profitability, financial stability, capital activity, growth, and efficiency of the studied companies. In 2012, in comparison with the preceding year, a downturn was observed in e.g.: some of the profitability indicators, growth indicators, and labour efficiency indicators. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ambastha, A., & Momaya, K., (2004). Competitiveness of Firms: Review or Theory, Frameworks and Models. Retrieved from http://www.faracididattica.it/files/dott_-_ajitabh_et_al_2004.pdf (15.03.2016).
Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Wydanie V zmienione. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Bossak, J. W., & Bieńkowski, W. (2004). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.
Bossak, J., & Nagashima, S. (1997). Corporate Strategies for a Borderless World. Tokio: APO.
D?Cruz, J., & Rugman, A. (1992). New Concepts for Canadian Competitiveness. Canada: Kodak.
Dudycz, T., Hamrol, M., Skoczylas, W., & Niemiec, A. (2005). Finansowe wskaźniki sektorowe ? pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności. Rachunkowość, 3.
Dudycz, T., & Skoczylas, W. (2008). Ocena sytuacji finansowej sektorów w roku 2008. Retrieved from http://rachunkowosc.com.pl/c/Artykuly ,Wskazniki_sektorowe (13.05.2015).
Dudycz, T., & Skoczylas, W. (2007). Wykorzystanie wskaźników sektorowych do oceny przedsiębiorstwa. Rachunkowość, 7.
Dudycz, T., & Skoczylas, W. (2014). Sytuacja finansowa przedsiębiorstw według działów (branż) w 2012 r. Rachunkowość, 3.
Gąsiorkiewicz, L. (2002). Analiza ekonomiczno ? finansowa przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
Gołębiowski, G., & Tłaczała, A. (2005). Analiza ekonomiczno ? finansowa w ujęciu praktycznym. Warszawa: Difin.
Gorynia, M. (2009). Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym. In M. Gorynia, & E. Łaźniewska (Eds.). Kompendium wiedzy i konkurencyjności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Jankowiak, M. (2007). Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa metodą wskaźnikową. In T. Juja (Ed.). Analiza finansowa i opodatkowanie przedsiębiorstw. Studium przypadków. Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe.
Jonek-Kowalska, I. (2015). State Aid and Competitiveness of the Hard Coal Mining Industry in the European Union. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 10(1), pp. 69-87, DOI: http://dx.doi.org/10.1 2775/EQUIL.2015.004.
??rchagin, ?., ??rneeva, ?., & Nikitina, N. (2015). Factors that Influence the Effectiveness of Russian Telecommunication Companies. Economics and Sociology, 8(3). DOI: 10.14254/2071-789X.2015/8-3/9.
Korol, T. (2008). Symptomy spadku konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. In N. Daszkiewicz (Ed.). Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kowalczuk, A. (2014). Konkurencyjność przedsiębiorstw ? wybrane zagadnienia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 347.
Leszczyński, Z., & Skowronek-Mielczarek, A. (2000). Analiza ekonomiczno ? finansowa firmy. Warszawa: Difin.
Martin, R. L. (2003). A Study on the Factors of Regional Competitiveness. Draft final report for The European Commission Directorate-General Regional Policy. Retrieved form http://ec.europa.eu/regional_policy/ sources/docgener/studies/pdf/3cr/competitiveness.pdf (15.03.2016).
Skowronek, Cz. (Ed.). (2004). Analiza ekonomiczno ? finansowa przedsiębiorstwa. Zbiór przykładów i zadań. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 77 (luty 2013 r.). (2013). Kwartalne Prognozy Makroekonomiczne nr 77 (luty 2013 r.), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Retrieved from http://www.ibngr.pl (13.03.2013 r.).
Stankiewicz, M. J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizatora.
Tugas, F. C. (2012). A Comparative Analysis of the Financial Ratios of Listed Firms Belonging to the Education Subsector in the Philippines for the Years 2009-2011. Retrieved from http://ijbssnet.com/journals/ Vol_3_No_21_November_2012/19.pdf (15.03.2016).
Varanavicius, V., & Navikaite, A. (2015). Competitive Advantage Attainment Via Synergy in Green Offices. Journal of International Studies, 8(3). DOI: 10.14254/2071-8330.2015/8-3/11.
Waśniewski, T., & Skoczylas, W. (2004). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
www.rachunkowosc.com.pl.

Downloads

Published

2016-06-30

How to Cite

Kowalczuk, A. (2016). The analysis of the competitiveness of the biggest enterprises in the construction industry in Podlaskie Region compared to the sector, based on Nagashima’s radar. Oeconomia Copernicana, 7(2), 297–315. https://doi.org/10.12775/OeC.2016.018

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.