Bogu służ, a diabła nie gniewaj: the linguistic picture of sacrum and profanum on the example of English and polish paremiology

Authors

  • Anna Stachurska University of Trnava

DOI:

https://doi.org/10.24136/rsf.2021.006

Keywords:

proverb, God, devil, linguistic and cultural picture of the world

Abstract

Comparative research on paremiology seems to be gaining considerable attention in recent times. However, such initiatives should also include those languages which have been subjected to different backgrounds, either social or religious. Conclusions drawn on these grounds seem to be valuable in the field of linguistic, ethnographic and cultural research.

References

Adalberg, S. 1894. Księga przysłów polskich. Varsaviae: Typis Aemilii Skiwski.

Anusiewicz, J. 1990. Pojęcie językowego obrazu świata w poglądach niektórych językoznawców i filozofów niemieckich XX wieku, [w:] Językowy obraz świata. Bartmiński, j., red. Lublin.

Anusiewicz, J. 1995. Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki. Wrocław: wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Anusiewicz, J. 1999.

Bartmiński, J. 1999. Słownik stereotypów i symboli ludowych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bartmiński, J. Tokarski, R. 1986. Językowy obraz świata a spójność tekstu. [w:] Teoria tekstu. Zbiór studiów. Zbiór studiów, red. Dobrzyńska, T., s. 65-81

Bobrowski, I. 1998. Zaproszenie do językoznawstwa. Kraków.

Bralczyk, J. 2006. Polak potrafi. Przysłowia, hasła i inne polskie zdania osobne. Warszawa: Świat Książki.

Bystroń, J.S. 1933. Przysłowia polskie. Kraków: Polska Akademija Umiejętności. Doroszewski, W. (eds.). 2007. Słownik języka polskiego PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN

Dundes, A., Mieder, W. 1981. The Wisdom of Many: Essays on the Proverb. University of Wisconsin Press.

Eliade, M. 2008. Sacrum a profanum. O istocie sfery religijnej. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia. Grzegorczykowa, R. 1999. Pojęcie językowego obrazu świata [w:] Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1999, pp. 43-45

Harris, T., E. 1990. Understanding Organizational Communication: Applying the Four Frame Approach [w:] The Bulletin, pp.50

Hołówka, T. 1986. Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Humboldt, W. von. 2002. O myśli i mowie. Wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka, wybrała, przełożyła i poprzedziła słowem E.M. Kowalska. Warszawa.

Knowles, E. 2009. Little Oxford Dictionary of Proverbs. Oxford: OUP.

Krzyżanowski, J.1969-1974. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. T.I-IV. Warszawa.

Mańczyk, A. 1982. Wspólnota językowa i jej obraz świata. Krytyczne uwagi do teorii językowej Leo Weisgerbera, Zielona Góra 1982, s. 31.

Masłowscy, D., K. 2011. Wielka księga przysłów polskich. Warszawa: Weltbild.

Mieder, W. 1994. Wise Words (RLE Folklore). Essays on the Proverb. London: Routledge.

Popławska (eds.) 2020. Słownik terminów literackich. Kraków: Wydawnictwo Greg.

Radziejowski, D. 1998. Słownik przysłów, powiedzeń, aforyzmów i cytatów. Angielsko-polski. Włocławek: Altravox Press.

Downloads

Published

2021-12-31

How to Cite

Stachurska, A. (2021). Bogu służ, a diabła nie gniewaj: the linguistic picture of sacrum and profanum on the example of English and polish paremiology. Radomskie Studia Filologiczne. Radom Philological Studies, 1(10), 88–102. https://doi.org/10.24136/rsf.2021.006

Issue

Section

Articles