Ocena atrakcyjności inwestycji w akcje spółek giełdowych

Authors

  • Karolina Nowotnik Casimir Pulaski Radom University

DOI:

https://doi.org/10.24136/sepia.2023.014

Keywords:

analiza porównawcza, spółki giełdowe, taksonomiczne metody atrakcyjności inwestowania

Abstract

W artykule omówiono problematykę oceny atrakcyjności inwestowania w akcje spółek giełdowych. Przedstawiono charakterystykę wybranych spółek sektora żywności. Została dokonana analiza wskaźnikowa jako narzędzie analizy fundamentalnej 10 wybranych przedsiębiorstw, analiza rynkowa z uwzględnieniem ryzyka oraz ocena za pomocą taksonomicznej miary atrakcyjności inwestowania. Analiza ta została przeprowadzona na podstawie sprawozdań finansowych spółek w roku 2018.

References

Brigham E. F. 1996. Podstawy zarządzania finansami. PWE Warszawa.

Dawidowicz D. 2017. Fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem światowego kryzysu finansowego. CeDeWu.pl Warszawa.

Dębski W. 2005. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. PWN Warszawa.

Gabrusiewicz W. 2005. Podstawy analizy finansowej. PWE Warszawa.

Gajdka J., Walińska E. 1998. Zarządzanie Finansowe. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce Warszawa.

Jajuga T. 1998. Analiza akcji. Dochód i ryzyko, [w]: I. Różańska (red.), Inwestycje. PWN, Warszawa.

Jerzemowska M. 2006. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. PWE Warszawa.

Kruk, M. 2013. Ocena ryzyka inwestowania w walory wybranych spółek branży budowlanej notowanych na GPW w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach seria: Administracja i Zarządzanie, Nr 96.

Łuniewska M., Tarczyński W. 2006. Metody Wielowymiarowej Analizy Porównawczej Na Rynku Kapitałowym. PWN Warszawa.

Nowak E. 2017. Analiza sprawozdań finansowych. PWE Warszawa.

Nowak M. 2002. Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. TNOiK, Dom Organizatora Toruń.

Pabianiak P. 2016. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Business Concepts Warszawa.

Pazio W. 2006. Zarządzanie finansami. Repetytorium, wydanie I. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa.

Sierpińska M., Jachna T. 2007. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN Warszawa.

Waśniewski T. 1993. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce Warszawa.

Zaleska M. 2005. Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa.

Downloads

Published

2024-05-15

How to Cite

Nowotnik, K. (2024). Ocena atrakcyjności inwestycji w akcje spółek giełdowych. Studia Ekonomiczne, Prawne I Administracyjne, 2(3), 25–32. https://doi.org/10.24136/sepia.2023.014

Issue

Section

Articles