Inflacja we współczesnej gospodarce

Authors

  • Dominika Chruślak Casimir Pulaski Radom University

DOI:

https://doi.org/10.24136/sepia.2024.001

Keywords:

O23, P24

Abstract

W artykule omówiono omówione zostało pojęcie inflacji, jej rodzaje oraz charakterystyka. Pokrótce przedstawiono również indeks CPI i jego dwa odmienne rodzaje, oraz znaczenie deflatora PKB jako miernika inflacji. Opisany został szereg czynników wpływających na kształtowanie się zjawiska inflacji oraz jej wpływ na gospodarkę kraju.

References

Adach-Stankiewicz E., Białek J., Bielak R., Bobel A., Dominiczak-Astin A., Turek D., Wyżnikiewicz B. 2019. Co warto wiedzieć o inflacji?. Zakład Wydawnictw Statystycznych Warszawa.

Baranowski P. 2008. Optymalna stopa inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego. Ekonomista, nr 4.

Baranowski P. 2008. Problem optymalnej stopy inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego. Wydawnictwo Biblioteka Łódź 2008.

Barczyk R., Kowalczyk Z. 1990. Inflacja jako narzędzie regulacji współczesnej gospodarki rynkowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, zeszyt nr 3-4.

Ciżkowicz M. 2012. Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego: alternatywne mierniki inflacji. NBP Warszawa.

Ciżkowicz P., Rzońca A. 2009. Ile kosztuje nas inflacja? Forum Obywatelskiego Rozwoju, zeszyt nr 8, Warszawa.

Gamrot M. 2014. Analiza porównawcza konkurencyjnych mierników inflacji w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego na przykładzie Japonii i USA. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź.

https://www.investopedia.com/terms/c/consumerpriceindex.asp#calculating-cpi, dostęp: 25.06.2022.

Przybylska-Kapuścińska W. (red.). 2013. Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego. CeDeWu Warszawa.

Rutkowski W. 2016. Bank centralny i polityka pieniężna. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa.

Torczyńska M., Depa E., Dworakowska J., Solewicz K., Wydrych M., Stypa M., Narecki Z., Pietrycha M., Chmiel P., Podolski P., Bachórz I., Paszkowski M., Habik N., Zimny J. (red.). 2017. Ekonomia człowieka- wymiary i aspekty. Eikon Plus Stalowa Wola.

Wyczański P. Doświadczenia NBP w wykorzystywaniu wskaźników inflacji bazowej. https://case-research.eu/files/?id_plik=3659, dostęp: 25.06.2022.

Downloads

Published

2024-05-22

How to Cite

Chruślak, D. (2024). Inflacja we współczesnej gospodarce. Studia Ekonomiczne, Prawne I Administracyjne, 3(1), 5–14. https://doi.org/10.24136/sepia.2024.001

Issue

Section

Articles