Metody i narzędzia motywowania w przedsiębiorstwach

Authors

  • Julia Nieściór Casimir Pulaski Radom University

DOI:

https://doi.org/10.24136/sepia.2024.002

Keywords:

motywacja, narzędzia do motywowania, przedsiębiorstwo

Abstract

Artykuł dotyczy problematyki procesów motywacyjnych, a jej głównym celem jest zdobycie informacji na temat tego, czy przedsiębiorstwa wykorzystują procesy motywacyjne oraz czy są one efektywne. Artykuł dotyczy teoretycznego spojrzenia na istotę motywacji oraz zdefiniowania motywacji, jego narzędzi, metod, najważniejszych ponadczasowych teorii oraz czynników motywacyjnych i ich klasyfikacji, a także współczesnego spojrzenia na motywację. Kolejnym punktem jest wyznaczenie celu oraz przedmiotu badań, określenie problemu badawczego, hipotezy głównej oraz hipotez szczegółowych. Wyniki z przeprowadzonej analizy zgodnie z założonymi hipotezami pokazują, że przedsiębiorstwa nie wykorzystują w pełni procesów motywowania, a także, że odpowiednia motywacja ma wpływ na zachowania pracowników.

References

Apanowicz J. 2002. Metodologia Ogólna. Wydawnictwo „BERNARDINUM”. Gdynia.

Ciekanowski Z. 2012. Czynniki i instrumenty kształtujące motywację. Zeszyty Naukowe Administracja i Zarządzanie. Nr 93/2012.

Czubakowska K. 2004. Wynagrodzenia i Świadczenia Pozapłacowe w systemie motywacyjnym pracowników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości. Nr. 24.

Dral A. 2009. Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian. Wolters Kluwer Polska Warszawa.

Dutkiewicz W. 2000. Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki. Wydawnictwo Stachurski Katowice.

Haromszeki Ł. 2020. Liderzy lokalni jako przywódcy organizacyjni w społeczeństwie obywatelskim. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Jasińska J. 2015. Zmiany w organizacjach. Sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu. Wydawnictwo FREL Nowy Dwór Mazowiecki.

Kaczmarzyk J. 2008. Motywowanie jako determinanta efektywności pracy kadry menadżerskiej. Wydawnictwo Promotor Kraków.

Kotarbiński T. 1990. Dzieła Wszystkie. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Ossolineum Wrocław.

Kozioł L. 2002. Motywacja w pracy, determinanty ekonomiczno-organizacyjne. PWN Warszawa.

Koźmiński A. Jemielniak D. 2011. Zarządzanie od podstaw. Wydawnictwo JAK Warszawa.

Król H. Ludwiczyński A. 2006. Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWN Warszawa.

Lauby S. J. 2005. Motivating Employess. American Society for Training and Development United States Wirginia, Alexandria.

Majewski B. Tomaszewski A. 2009. ABC Przedsiębiorczości. WSiP Warszawa.

Maszke A.W. 2008. Metody i techniki badań pedagogicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów.

Okoń W. 2001. Nowy słownik pedagogiczny. Wydawnictwo Żak Warszawa.

Penc J. 2000. Motywowanie w zarządzaniu. Wydawnictwo profesjonalnej szkoły biznesu Kraków.

Pęcek M. Walas-Trębacz J. 2018. Ocena skuteczności systemów motywacyjnych stosowanych w organizacjach. Journal of Modern Management Process. Nr 3.

Pieter J. 1975. Zarys metodologii pracy naukowej. PWN Warszawa.

Pilch T. 1995. Zasady badań pedagogicznych. Wydawnictwo Akademickie Żak Warszawa.

Piwoni – Kreszowska E., Małkus T. 2014. Współczesne problemy zarzadzania organizacjami. Mfiles.pl Kraków.

Prędki A. 2020. Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych – teoria i zastosowania. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków.

Rubacha K. 2008. Metodologia badań nad edukacją. Editions Spotkania Spółka Warszawa.

Snopko J. 2014. Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Częstochowa.

Sztumski J. 2005. Wstęp do metod i technik badań społecznych. „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe Katowice.

Szulce H. Chwałek J. Ciechomski W. 2014. Ekonomika Handlu cz.1. WSiP Warszawa.

Zielińska J. 2011. Motywowanie do pracy na przykładzie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr. 1 we Wrocławiu. Wydawnictwo Promotor Kraków.

Downloads

Published

2024-05-22

How to Cite

Nieściór, J. (2024). Metody i narzędzia motywowania w przedsiębiorstwach . Studia Ekonomiczne, Prawne I Administracyjne, 3(1), 15–33. https://doi.org/10.24136/sepia.2024.002

Issue

Section

Articles