(1)
Dębicka, A. Umowa Kredytu Denominowanego Do CHF. Wybrane Aspekty Prawne. sepia 2023, 2, 5-14.