Dębicka, A. (2023). Umowa kredytu denominowanego do CHF. Wybrane aspekty prawne. Studia Ekonomiczne, Prawne I Administracyjne, 2(2), 5–14. https://doi.org/10.24136/sepia.2023.008