Influence of elements fastening system type SB for chosen exploitation parameters

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24136/tren.2024.003

Keywords:

clamping, force, fastening system SB, laboratory research of fastening system, Technical Specifications for Interoperability

Abstract

The paper presents a comparative analysis of the clamping force on the operating parameters of the SB fastening system. An overview of  used elastic fastening systems for prestressed concrete sleepers is presented. The results of laboratory research carried out in accordance with the applicable European standards of the PN-EN 13481 and PN-EN 13146 series are described synthetically. Specially prepared clamp type SB with different stiffness within the range allowed by PKP PLK S.A. were selected for the tests. All tests were done in accredited laboratory. The paper presents the impact of the SB clamp stiffness on the basic parameters of the fastening system, such as the clamping force and longitudinal resistance. A reduced value of the static stiffness of the clamp may fail to fulfill the requirements of the fastening system shown in the Technical Specifications for Interoperability. The risk of non-repeatability of the SB clamp should lead to the development of a solution or even a change to the W-type fastening system.

References

Chudyba Ł. (2017) Sprężyste systemy przytwierdzeń do podkładów strunobetonowych - porównanie cech eksploatacyjnych systemów przytwierdzeń SB oraz W14. Przegląd Komunikacyjny, 11, 27-32, Abstr. – ISSN 0033-2232.

Dyduch J., Antolik Ł. (2017) Researches of reliability of the fastening systems. TTS, 12, 78-81.

Esveld C. (2001) Modern Railway Track. MRT Productions, 2nd edition, Zaltbommel, ISBN 90-800324-3-3.

J. v'ant Zand, and J. Moraal. (1997) Static and Dynamic Tests on Rail Fastening Systems. Roads and Railways Research Laboratory, TU Delft, Delft, Netherlands.

Lichtberger B. (2011) Track Compendium, DVV Media Group GmbH, Hamburg, ISBN 978-3-7771-0421-8.

Lipko C. Systemy przytwierdzeń sprężystych – przegląd, wymagania, badania. Infraszyn 2009. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2009, 216-240.

Oczykowski A. (2010) Badania i rozwój przy-twierdzenia sprężystego, Problemy Kolejnictwa, Warszawa, 150, 121-156.

Ostromęcka M., Aniszewicz A. (2020) Aspekty materiałowe i geometryczne łapek sprężystych SB 4 wpływających na ich właściwości użytkowe. Problemy Kolejnictwa, 189, 29-33.

Ostromęcka M., Aniszewicz A. (2021) Badania wytrzymałości montażowej łapek sprężystych SB4. Problemy Kolejnictwa, 190, 25-30.

PN-EN 13146 Kolejnictwo - Tor - Metody badań systemów przytwierdzeń.

PN-EN 13481 Kolejnictwo - Tor - Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń.

Praca pod red. Pawlik M. (2017) Interoperacyjność systemu kolei Unii Europejskiej: infrastruktura, sterowanie, energia, tabor: wymagania europejskie i komplementarne wymagania polskie. Kurier Kolejowy, Warszawa, ISBN 978-83-949228-0-1.

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1299/2014 z dnia 18.11.2014 r dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej (z późn. zm.).

STANDARDY TECHNICZNE szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 250 km/h. Tom I - załącznik ST-T1-A8, Konstrukcja nawierzchni kolejowej, wersja 1.1. Warszawa 2021.

Tzanakakis K. (2013) The Railway Trackand Its Long Term Behaviour, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-36051-0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru łapek sprężystych i sprężyn przytwierdzających szyny do podkładów i podrozjazdnic Id-109 z dnia 25.10.2010, Warszawa.

www.pandrol.com (access date 07.02.2023).

Wytyczne PKP Koleje Polskie S.A. Procedura SMS-PW-17.4 Wymagania dla bezpośredniego systemu przytwierdzenia typu SB (PLK.FS-01) z dnia 09.05.2022 wersja 3.

Downloads

Published

2024-03-04

Issue

Section

Articles