About the Journal

AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe jest miesięcznikiem, który ukazuje się od stycznia 2000 roku. Czasopismo w kompleksowy sposób porusza problematykę ekonomicznych i technicznych aspektów transportu zbiorowego. W czasopiśmie publikowane są artykuły dotyczące strategii przedsiębiorstw transportowych, badań rynkowych i marketingowych w transporcie, uwarunkowań prawnych i ekonomicznych funkcjonowania rynku transportowego w Polsce i w Unii Europejskiej, możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w transporcie publicznym oraz rozwiązań technicznych stosowanych w nowoczesnych autobusach. Szczególna uwaga skierowana jest na systemy bezpieczeństwa, komfortu podróży dla pasażerów i pracy kierowców, niezawodność, jakość wykonania, możliwość zastosowania paliw alternatywnych oraz systemy wspomagające organizację i zarządzanie transportem.

Redakcja czasopisma AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe jest członkiem jury Bus & Coach of the year, które wybiera laureatów prestiżowych nagród International Coach of the Year oraz International Bus of the Year.

www.autobusy-test.com.pl