The influence of logistics of supplies on the process of modeling of combined transport systems in method

Authors

  • Mariusz Niekurzak AGH University of Science and Technology
  • Ewa Kubińska-Jabcoń AGH University of Science and Technology

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2018.234

Keywords:

logistic, influence, combined transport

Abstract

The object of the study is to strip mill hot-rolled steel mill in Huta ArcelorMittal Poland in Cracow. The paper presents a model rolling mill logistic system which incorporates the characteristic of its subsystems: the movement and storage of materials. System components are mill production equipment, transportation, storage interop and finished products. Logistic approach requires inter alia: minimizing the transition time of materials through the system, minimizing inventories to production and should have reduced energy consumption and production tools used to manufacture the final product. For the model should be the basis to formulate the logistic system of strip mill, taking into account both the technological and economical operation of the test mill. To accomplish the task of material flow simulator was used Dosimis-3.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bendkowski J., Radziejowska G., Logistyka zaopatrzenia w procesach dystrybucji, Politechnika Śląska, Gliwice 2011.

Bukowski L., Karkula M., Transport wewnątrzzakładowy - symulacja z wykorzystaniem pakietu DOSIMI-3, „Logistyka” 1999, nr 6.

Dwiliński L., Wstęp do logistyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.

Kalmat Z., Logistyka w hutnictwie, „Hutnik - Wiadomości hutnicze” 2002, nr 11.

Karkula M., Modelowanie i symulacja procesów logistycznych, Rozprawy Monografie, Kraków 2013.

Kisiel P., Machnik R.: Wykorzystanie symulatora DOSIMIS-3 do optymalizacji przepływu materiałów w małym i średnim przedsiębiorstwie, „Logistyka” 2007, nr 5.

Kornaszewski M., Kałuża S.: System O-BAHN. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe Nr 6 (196). Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM, Radom 2016.

Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003.

Kubiński W., Kubińska - Kaleta E., Niekurzak M., Wpływ planowania produkcji na zużycie narzędzi w walcowni taśm stalowych na gorąco, Aspekty inżynierii produkcji (pod redakcją Piotra Łebkowskiego), Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.

Michlowicz E., Modelowanie logistycznego systemu transportowego w walcowni zimnej blach, Zeszyty Naukowe AGH, „Elektrotechnika”, T.14, z.4, Kraków 1995.

Michlowicz E., Modelowanie logistycznego systemu w walcowni blach karoseryjnych, Problemy Maszyn Roboczych, 2000, z. 15.

Niekurzak M., Zastosowanie metod symulacji do skrócenia cyklu walcowania taśm stalowych z wykorzystaniem modelu zużycia walców, Praca doktorska, AGH, Kraków 2012.

Talar J., Komputerowy model wspomagania operacyjnych decyzji technologicznych w walcowni zimnej, Praca doktorska AGH, Kraków 2003.

Turczyn S., Inżynieria wytwarzania płaskich wyrobów walcowanych na gorąco, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, Kraków 2008.

Walcownia Taśm na Gorąco. Materiały Huty ArcelorMittal Poland w Krakowie (nie publikowane).

Wojtynek L., Podejście systemowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem hutniczym, „Hutnik - Wiadomości hutnicze” 2013, nr 12.

Zasadzień M., Mazurkiewicz J., Szala J.: Eksploatacja a zużycie walców, „Hutnik - Wiadomości hutnicze” 2004, nr 12.

Downloads

Published

2018-06-30

How to Cite

Niekurzak, M., & Kubińska-Jabcoń, E. (2018). The influence of logistics of supplies on the process of modeling of combined transport systems in method. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(6), 1087–1091. https://doi.org/10.24136/atest.2018.234

Issue

Section

Articles