Assessment of the usability of Variable Message Signs on the example of Szczecin

Authors

  • Katarzyna Sosik Maritime University of Szczecin

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2019.019

Keywords:

telematics, Intelligent Transport Systems, Variable Message Signs, road traffic safety, road traffic management

Abstract

The transport telematics is understood as a concept that facilitates efficient and effective traffic management. The goal of the work was to assess the application of the chosen solution of Intelligent Transport Systems in terms of its usability / functionality for road users. The research was conducted by means of a direct questionnaire and concerned the area of application of VMS variable message signs in Szczecin.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Iwan S., Wdrażanie dobrych praktyk w obszarze transportu dostawczego w miastach, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2013.

Jamrozik K., Oddziaływanie ITS na brd, http://edroga.pl.

Kornalewski L., Malasek J., Szczepaniak Z., Pionowe znaki drogowe o zmiennej treści – właściwości techniczno-użytkowe, „Drogownictwo” 2014, nr 1.

Koźlak A., Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu, „Logistyka” 2008, nr 2.

Krystek R., Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu – Diagnoza Bezpieczeństwa Transportu Drogowego, TOM I, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009.

Nowacki G. (red), Telematyka transportu drogowego, Wyd. Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2008.

Sieregiejczyk M., Analiza możliwości wykorzystania systemów telematyki transportu w ochronie środowiska, „Logistyka” 2011, nr 6.

Szymonik A., Bielecki M., Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu, Wyd. Dyfin, Warszawa 2015.

Tomaszewska E., Inteligentny system transportowy w mieście na przykładzie Białegostoku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2015, Tom 2, nr 41.

Ważna A., Wpływ inteligentnych systemów transportowych na oszczędność czasu w transporcie pasażerskim, Logistyka 2014, nr 6.

Wydro K. B., Telematyka –znaczenie i definicje terminu, „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne” 2015, nr 1-2.

Zych F., Transport w miastach – problemy modernizacji, osiągnięcia miast i oceny odbiorców usług transportowych, Kraków 2011, http://www.systemanaliz.pl/media/opracowania/Transport_2009.pdf [data dostępu: 23-11-2018].

http://przeglad-its.pl/2012/06/12/mobilne-znaki-zmiennej-tresci-mozliwosci-zastosowania-podczas-imprez-masowych/ [data do-stępu: [18-11-2018].

Strategia rozwoju sektora transportu Województwa Zachodnio-pomorskiego do roku 2020, Szczecin 2010, http://eregion.wzp.pl [5-04-2016].

http://bip.um.szczecin.pl/files/C724E012D43542AE9C851F62627AC2AE/za%C5%82%C4%85cznik%20do%20%20zarz%C4%85dzenia%20458.docx [data dostępu: 20-11-2018]

https://autostrady.elamed.pl/material%5B25483%5D [data dostępu: 20-11-2018]

Downloads

Published

2019-02-28

How to Cite

Sosik, K. (2019). Assessment of the usability of Variable Message Signs on the example of Szczecin. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 20(1-2), 119–123. https://doi.org/10.24136/atest.2019.019

Issue

Section

Articles