Studying the impact of amendments in the Polish guidelines on the values of basic geometric parameters of railway lines

Authors

  • Dorota Błaszkiewicz Cracow University of Technology
  • Paulina Szabłowska Cracow University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2019.087

Keywords:

design, cant, transition curve, curve radius, geometric system parameters

Abstract

The article discusses changes in domestic regulations related to de-signing geometric systems of railway lines. Also, a model of calculating the basic parameters of geometric systems performed for three different (extreme) design examples was presented. The calculations were performed according to two guidelines

Downloads

Download data is not yet available.

References

PN-EN 13803 Kolejnictwo - Tor - Parametry projektowania toru w planie - Tor o szerokości 1435 mm i większej.

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 czerwca 2014 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle klejowe i ich usytuowanie.

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej;

Standardy Techniczne; Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem); TOM I – ZAŁĄCZNIK ST-T1-A6; UKŁADY GEOMETRYCZNE TORÓW WERSJA 1.0.; Warszawa 2017.

Standardy Techniczne; Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem); TOM I – Droga Szynowa, wersja 1.1, Warszawa 2017

Downloads

Published

2019-02-28

How to Cite

Błaszkiewicz, D., & Szabłowska, P. (2019). Studying the impact of amendments in the Polish guidelines on the values of basic geometric parameters of railway lines. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 20(1-2), 466–470. https://doi.org/10.24136/atest.2019.087

Issue

Section

Articles