Environmental impact of heavy metals from means of transport

Authors

  • Marta Jagodzińska Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
  • Marcin Rydzek Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2019.127

Keywords:

environmental pollution, environmental protection, heavy metals, transport

Abstract

The article describes and assesses the impact of heavy metals emit-ted by means of transport on the environment. It was presented which of the means of transport emits the most contaminants. The relation between heavy metal emission and toxic impact on the environment was shown, in this context the health risk assessment was also made.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Romanowska-Duda Z., Metale ciężkie jako specyficzne zanieczyszczenia środowiska wodnego, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, dostępny na: www.proakademia.eu

Świetlik R., Trojanowska M., Transport samochodowy jako źródło emisji metali ciężkich do środowiska, Logistyka – nauka, nr 6/2014, dostępny na www.czasopismologistyka.pl

Węglarzy K., Metale ciężkie – źródła zanieczyszczeń i wpływ na środowisko, Wiadomości Zootechniczne, R. XLV (2007), 3:33;

Świetlik R., Trojanowska M., Struktura emisji metali ciężkich z ruchu samochodowego, Technika Transportu Szynowego TTS, 12 /2015, 1519-1521;

Kołacz R., Bodak E., Toksyczność metali ciężkich, [w:] Ekotoksykologiczne problemy chowu zwierząt w rejonach skażeń metalami ciężkimi, red. B. Bodak, Z. Dobrzyński, ELMA, Wrocław-Rudna 1997, 43-54;

Albińska J., Góralski J., Szynkowska M., Leśniewska E., Paryjczak T., Rtęć w tłuszczach zwierząt łownych pochodzących z terenu województwa łódzkiego, Rocznik Ochrona Środowiska. 2011, 13, 525-539;

Badyda A. J., Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu, Nauka 4/2010, 115-125;

Wiłkomirski B., „Stoi na stacji lokomotywa”, czyli zanieczyszczenia środowiska związane z transportem kolejowym, Rocznik Święto-krzyski. Ser. B – Nauki Przyr. 31: 85–94, 2010;

Kamiński M., Pospolita W., Cholewiński M., Łagocka A., Emisja zanieczyszczeń z sektora transportu lotniczego i jej wpływ na zdrowie człowieka, Kosmos. Problemy nauk biologicznych, Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Tom 65, Numer 4 s. 487-493;

Ochrona środowiska 2018, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2018, dostępny na: www.stat.gov.pl

Badyda A., Kraszewski A., The influence of traffic-related air pollutants on the ventilation efficiency of persons living in the proximity of main roads. Rozdział w monografii pt. Environmental Engineering III, str. 15-23, CRC Press, Boca Raton; New York 2010;

Chłopek Z., Lasocki J., Comprehensive evaluation of the environmental hazard caused by the operation of automotive vehicles, Archiwum Motoryzacji, 4, 2011, s.19-36.

Downloads

Published

2019-06-30

How to Cite

Jagodzińska , M. ., & Rydzek , M. . (2019). Environmental impact of heavy metals from means of transport. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 24(6), 68–70. https://doi.org/10.24136/atest.2019.127

Issue

Section

Articles