Services as a determinant of logistic design

Authors

  • Stanisław Smyk War Study University in Warsaw

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2019.173

Keywords:

logistic service, logistic chain, logistic design

Abstract

The article presents the results of research reflecting the impact of the properties of logistic services on logistic design, where the changes of these properties over time and the resulting necessity of permanent development of logistic projects have been exposed. The issues described in this way are described in four chapters: the properties of modern logistic services; the specifics of logistics design; logistic chain as a set of premises for logistic design; logistic outsourcing project and its practical consequences. The summary contains final conclusions and author's recommendations referring to the utilitarian value of the obtained research results.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Council of Supply Chain Managenent Professionals, www.cscmp.org, za P.R. Murphy P.R. jr, Wood D.F., Nowoczesna logistyka, Wydanie X, Wyd. Helion, Gliwice 2011.

Data Group Consulting, Raport specjalny. Operator Logistyczny Roku 2018, https://docs.wixstatic.com/ugd/40bd6f_dcb0462f09b140bab841430718ba1c9f.pdf (dostęp 30.03.2019).

Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Proces_magazynowania, (dostęp 29.10.2017).

Brdulak H. (red.), 23. Edycja rankingu firm TSL, „Dziennik Gazeta Prawna", 20 czerwca 2018 nr 118 (4768), http://g0.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/3367000/3367586-tsl-dodatek-2018.pdf (dostęp, 30.03.2019).

Gołembska E., Istota logistyki, podstawowe pojęcia, [w:] Gołembska E. (red.) Kompendium wiedzy o logistyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Jeszka A.M., Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Wyd. Difin, Warszawa 2009.

Kempny D., Obsługa logistyczna, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.

Kempny D., Tendencje i kierunki rozwoju obsługi logistycznej, [w:] Hanus P., Kempny D., Kasperek M., Niestrój K. (red.), Kierunki rozwoju obsługi logistycznej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.

Lichniak I. (red.), Serwicyzacja polskiej gospodarki, Wyd. Oficyny Wydawniczej Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010.

Mindur L. (red.), Metodyka lokalizacji i kształtowania centrów logi-stycznych w Polsce, Wyd. Kolejowej Oficyny Wydawniczej, Warszawa 2000.

Pietras J., Bariery naturalne i regulacyjne dla świadczenia usług w skali międzynarodowej, [w:] Szymaniak A, (red.), Globalizacja usług: outsourcing, offshoring i shared services centers, Wydawnictwa Akademickie i Profesjnalne, Warszawa 2008.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Dz.U. 2015 poz. 1676, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001676 (dostęp 30.03.2019).

Rydzkowski W. (red.), Usługi logistyczne, Wyd. II, Wyd. Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Poznań 2007.

Sikorski P.M., Spedycja w praktyce – wiek XXI, Wyd. Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o., Warszawa 2008.

Smyk S., Obsługa logistyczna, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

Smyk S., Outsourcing logistyczny w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2013.

Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, III wydanie zmienione i rozszerzone, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.

Sołtysik M., Świerczek A., Podstawy zarządzania łańcuchami do-staw, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.

Downloads

Published

2019-06-30

How to Cite

Smyk , S. . (2019). Services as a determinant of logistic design. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 24(6), 337–342. https://doi.org/10.24136/atest.2019.173

Issue

Section

Articles