The influence of limitations and technical systems on the limitation of emissions of toxic combustion components from combustic engines

Authors

  • Marek Idzior Poznan University of Technology
  • Edward Czapliński Poznan University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2018.115

Keywords:

combustion engine, exhaust emission reduction, environmental pollution, OBD system, law regulations, transport policy

Abstract

The article discusses aspects related to legal solutions in the European Union, which have a direct impact on reducing the emission of toxic exhaust components from internal combustion engines, which are used to drive motor vehicles. Problems related to technical solutions that limit the negative impact of exploited cars on pollution of the natural environment have been presented. The development and impact of the OBD diagnostic system and the influence of non-engine equipment on emission reduction have been described. Carried out tests of a selected group of passenger cars during the obligatory check tests identified a group of vehicles that did not meet the legislator's requirements regarding the permissible values of toxic exhaust components.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/45/Ue z dnia 3 kwietnia 2014 r.

FUĆ P. et al. Trends in the type-approval regulations in terms of exhaust gas emissions for vehicles of category PC and LDV. Combustion Engines. 2015, 162(3),

http://mib.gov.pl/media/3511/Strategia_Rozwoju_Transportu_do_2020_ dostęp 2018.03.22.

http://www.haik.pl/sprzedaz/wyposazenie-skp/zestawy-diagnostyki-spalin/capelec-cap-3201-4gazopa.

http://www.poznachowski.com/#id-Warsztat.

https://www.google.pl/search?q=pojazdy+samochodowe+z+OBD.

Merkisz J., Mazurek S., Pielecha J., Pokładowe urządzenia rejestrujące w samochodach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2007.

Merkisz J.,Pielecha J., Emisja cząstek stałych ze źródeł motoryzacyjnych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2014.

Rozporządzenie (We) Nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego I Rady Z Dnia 20 Czerwca 2007 R.

Rozporządzenie Komisji (Ue) 2016/427 z dnia 10 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Downloads

Published

2018-06-30

How to Cite

Idzior, M., & Czapliński, E. (2018). The influence of limitations and technical systems on the limitation of emissions of toxic combustion components from combustic engines. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(6), 473–477. https://doi.org/10.24136/atest.2018.115

Issue

Section

Articles