Analysis of maintenance management system conditions

Authors

  • Magdalena Satora Cracow University of Technology
  • Maciej Szkoda Cracow University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2018.162

Keywords:

management, system conditions

Abstract

The article analyzes issues related to the latest conditions for the maintenance of railway vehicles. Basic legal acts regulating the maintenance process on a European scale and in Polish conditions were discussed. Maintenance management system (MMS) and maintenance system documentation have been characterized. Examples of rail vehicles maintenance plans were also presented

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/110/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych.

https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/13370,Zmiana-dotyczaca-zatwierdzania-DSU.html

https://www.utk.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-systemy/zarzadzanie -utrzymaniem/11021,System-zarzadzania-utrzymaniem.html

Marciniak J., Niezawodność kolejowych pojazdów szynowych, Skrypty Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, nr 16, Radom 1993.

Obwieszczenie Ministra infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. 2016 r., poz. 226).

PN-EN 60300-3-3:2017-07 – Zarządzanie niezawodnością - Część 3-3: Przewodnik zastosowań - Szacowanie kosztu cyklu życia.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1525).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 226, z późn. zm).

Szkoda M.: „Kształtowanie potencjału przewozowego przedsiębiorstw transportu kolejowego”. Monografia, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2017, ISBN: 978-83-7242-925-4.

Załącznik do uchwały Nr 1011/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 października 2016 r. Instrukcja utrzymania pojazdów kolejowych Itw-4 Warszawa, 2016.

Downloads

Published

2018-06-30

How to Cite

Satora, M., & Szkoda, M. (2018). Analysis of maintenance management system conditions. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(6), 712–717. https://doi.org/10.24136/atest.2018.162

Issue

Section

Articles