Evaluation of the effectiveness of the Bank Guarantee Fund's deposit guarantee activities

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24136/cxy.2023.003

Keywords:

BFG, deposits, guarantee

Abstract

Motivation: The Bank Guarantee Fund (BFG) operates by following two formulas, one of which is the implementation of the disbursement of guaranteed amounts. The BFG has been changing the limits of the guaranteed amounts, streamlining and improving the way in which the disbursements are made, as well as conducting information activities. The interest in analysing these activities is the original motive that prompted the present topic.

Aim: The aim of the article is to evaluate the effectiveness of the BFG's deposit guarantee activity by: showing the history of the limit of guaranteed amounts, reviewing selected items of the BFG's balance sheet and the collateral ratio of the deposit guarantee scheme. The 28 years of the BFG's existence have forced the Fund to make progress with computerisation, which is analysed on the basis of the implementation of payouts of two failed banks in Poland. The purpose of the survey is to verify the indirect information activity of the BFG.

Materials and methods: The research tasks were made possible through the use of descriptive analysis, financial analysis, a case study and a survey. The information contained in academic articles, annual reports of the BFG and in the BFG acts was used.

Results: High stability and security of the banking sector is crucial. The BFG's main investment is in securities of the State Treasury and the NBP, which guarantees the deposits of bank customers. The small institutions that are covered by the BFG regime show the highest level of safety, due to the limited risk of contagion in case of their failure. However, large banks have to look after their own interests, as most companies have accounts in these banks. The survey showed low public awareness of deposit guarantees. The BFG should improve its information activities, e.g. with TV and radio advertisements.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BFG. (2001). Sprawozdanie z działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 2000 r. oraz Sprawozdanie finansowe Funduszu za 2000 r. i wyniki jego badania przez audytora. Retrieved 01.05.2023 from https://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/3006/$file/3006.pdf.

BFG. (2002). Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w latach 1995-2001. Retrieved 01.05.2023 from https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/raport-roczny-1995-2001.pdf.

BFG. (2018). Sytuacja w sektorze bankowym: informacja miesięczna: grudzień 2017. Retrieved 27.05.2023 from https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/informacja-miesieczna-2017.12-www.pdf.

BFG. (2019). Sytuacja w sektorze bankowym: informacja miesięczna: grudzień 2018. Retrieved 27.05.2023 from https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/informacja-miesieczna-2018.12-www.pdf.

BFG. (2020). Sytuacja w sektorze bankowym: informacja miesięczna: grudzień 2019. Retrieved 27.05.2023 from https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/informacja-miesieczna-2019.12-www.pdf.

BFG. (2021). Sytuacja w sektorze bankowym: informacja miesięczna :grudzień 2020. Retrieved 27.05.2023 from https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/informacja-miesieczna-2020.12-www.pdf.

BFG. (2022a). Raport roczny 2021. Retrieved 01.05.2023 from https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bfg-raport-roczny-2021.pdf.

BFG. (2022b). Sytuacja w sektorze bankowym: informacja miesięczna: grudzień 2021. Retrieved 27.05.2023 from https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/informacja-miesieczna-2021.12.pdf.

BFG. (2022c). Wybrane fundusze BFG. Retrieved 01.05.2023 from https://www.bfg.pl/o-nas/niektore-fundusze-bfg.

BFG. (2023). Sytuacja w sektorze bankowym: informacja miesięczna: grudzień 2022. Retrieved 27.05.2023 from https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/informacja-miesieczna-2022.12.pdf.

Directive 2009/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Directive 94/19/EC on deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (OJ L 68, 13.3.2009).

Directive 2014/49/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on deposit guarantee schemes (recast) (OJ L 173, 12.6.2014).

Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes (OJ L 135, 31.5.1994).

EBA. (2023). Deposit guarantee schemes data. Retrieved 21.05.2023 from https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/deposit-guarantee-schemes-data.

KNF. (2019). Zawieszenie działalności Banku Spółdzielczego w Grębowie. Retrieved 01.05.2023 from https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Zawieszenie_dzialalnosci_BS_w_Grebowie_66504.pdf.

Kurowski, Ł., & Górski, P. (2021). Znajomość zasad gwarantowania depozytów a skłonność runu na banki. Ekonomia, 27(1), 75-93. https://doi.org/10.19195/2658-1310.27.1.5.

Michalewska, B., & Werbolewski, M. (2010). Upadek Banku Staropolskiego i jego konsekwencje dla systemu bankowego w Polsce. Retrived 25.05.2023 from http://www.sknb.ue.poznan.pl/sknb/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=8:upadek-banku-staropolskiego&id=6:konerencja-w-nysie-2010&Itemid=17.

Pawelska, M. (2005). Celowość i kierunki zmian zakresu gwarancji depozytów w Polsce w układzie przedmiotowym i podmiotowym. Bezpieczny Bank, 2(27), 30-36.

Pawlikowski, A. (2005). Polski system gwarantowania depozytów na tle rozwiązań zastosowanych w innych państwach UE. Materiały i Studia NBP, 193, 5-48.

Szambelańczyk, J. (1998). System gwarantowania depozytów a zachowania deponentów i banków (doświadczenia polskie i zagraniczne). Bezpieczny Bank, 2/3(3/4), 65-89.

Szambelańczyk, J. (2020). XXV lat działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce. Bezpieczny Bank, 3(80), 8-51. http://dx.doi.org/10.26354/bb.1.3.80.2020.

Uchwała nr 3/2023 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie niepobierania składek na fundusz gwarancyjny banków za 2023 r. [Resolution No. 3/2023 of the Bank Guarantee Fund Council of February 27, 2023 on not collecting contributions to the bank guarantee fund for 2023]. Retrieved 21.05.2023 from https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/uchwala-rady-2023-3-dgs-banki.pdf.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1994 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1994 r. [Resolution of the Sejm of the Republic of Poland of 5 March 1994 on the assumptions of the monetary policy for 1994] (M.P. 1994 nr 18 poz. 133).

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji [Act of 10 June 2016 on the Bank Guarantee Fund, Deposit Guarantee Scheme and Resolution] (Dz.U. 2016 poz. 996) (Poland).

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym [Act of 14 December 1994 on the Bank Guarantee Fund] (Dz.U. 1995 nr 4 poz. 18) (Poland).

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw [Act of 16 December 2010 amending the Act on the Bank Guarantee Fund and certain other acts] (Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1724) (Poland).

Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz zmianie innych ustaw [Act of 23 October 2008 amending the Act on the Bank Guarantee Fund and amending other acts] (Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1315) (Poland).

Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. Prawo bankowe [Act of 26 February 1982 Banking Act] (Dz.U. 1982 nr 7 poz. 56) (Poland).

Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe [Act of January 31, 1989 Banking Act] (Dz.U. 1989 nr 4 poz. 21) (Poland).

Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających [Act of December 7, 2000 on the functioning of cooperative banks, their affiliation and affiliating banks] (Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1252) (Poland).

Zdanowicz, B. (2007). Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych. Bezpieczny Bank, 1(34), 6-231.

Downloads

Published

2023-06-30

How to Cite

Reszczyński, R. (2023). Evaluation of the effectiveness of the Bank Guarantee Fund’s deposit guarantee activities. Catallaxy, 8(1), 35–46. https://doi.org/10.24136/cxy.2023.003

Issue

Section

Articles