Financialization as one of the sources of contemporary economic crises

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24136/cxy.2023.004

Keywords:

financialization, financial crisis, financial market, risk, securitization

Abstract

Motivation: Financialization is a multidimensional, complex process, which is currently developing very strongly and which can affect the economy in a positive or negative way. A positive impact usually materializes in the form of an increase in the level of GDP, and a negative one in the form of supremacy of the financial area over the real sphere, an increase in the role of financial activity of non-financial entities, and even the autonomy of the financial sphere in relation to the real sphere.
Aim: The purpose of this article is to identify and assess the impact of the financialization process on the modern economy and to look at this process as one of the potential sources of financial crises. This article focuses on the negative effects of financialization and uses the example of the American crisis of 2008.
Materials and methods: review and critical review of the literature and reports from the financial sector, with particular emphasis on the negative impact of financialization on the US financial sector in 2008.
Results: The first part presents the essence and characteristics of financialization and attempts to systematize this process. In the second part, financialization was looked at through the prism of the risk it brings, the materialization of the effects of which may lead to serious economic turbulence, and even to financial crises. The level of these effects was presented and assessed, as well as the methods of action of the American government, which contributed to minimizing the effects of the 2008 crisis, but which at the same time cannot be considered effective in the fight against financialization.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balin, B.J. (2008). Basel I, Basel II, and emerging markets: a nontechnical analysis. The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1477712.

Bosek, D. (2012). Przyczyny i mechanizm kryzysu a innowacje finansowe. In K. Piech, & K. Wierus (Eds.), Ostatni światowy kryzys finansowy: przyczyny, przebieg, polityka, przedsiębiorstwa (pp. 65-83). Instytut Wiedzy i Innowacji.

Duménil, G., & Lévy, D. (2004). Capital resurgent: roots of the neoliberal revolution. Harvard University Press.

Epstein, G. (2005). Introduction: financialization and the world economy. In G. Epstein (Ed.), Financialization and the world economy (pp. 3-16). Edward Elgar.

Federal Reserve. (2007). Federal Reserve announces results of auction of $20 billion in 28-day credit held on December 17, 2007. Retrieved 12.01.2023 from http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20071219c.htm.

Federal Reserve. (2009). Annual Report 2009. Retrieved 23.01.2023 from https://www.federalreserve.gov/boarddocs/rptcongress/annual09/pdf/ar09.pdf.

Federal Reserve. (2010). Monetary Policy report to Congress: part 2: recent financial and economic developments. Retrieved 12.01.2023 from http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/mpr_20100224_part2.htm.

Gostomski, E. (2014). Finansyzacja w gospodarce światowej. International Business and Global Economy, 33, 299-311. http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.13.021.2406.

Grocholski, Z. (2016). Banki i rynki finansowe od zaufania publicznego do kasyna. Poltext.

Huterska, A. (2010). Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. CeDeWu.

Investing.com. (2023a). Stany Zjednoczone: produkt krajowy brutto (PKB). Retrieved 17.01.2023 from https://pl.investing.com/economic-calendar/gdp-375.

Investing.com. (2023b). Stany Zjednoczone: stopa bezrobocia. Retrieved 21.01.2023 from https://pl.investing.com/economic-calendar/unemployment-rate-300.

Marszałek, P. (2012). Finansyzacja: problemy i kontrowersje. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 247, 220-230.

Nazarczuk, J.M. (2013). Wpływ światowego kryzysu finansowego na gospodarkę Polski i jej regionów. In R. Kisiel, & M. Wojarska (Eds.), Wybrane aspekty rozwoju regionalnego (pp. 75-89). Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach".

Palley, T.I. (2007). Financialisation: what it is and why it matters. Levy Economics Institute Working Paper, 525, 1-31. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1077923.

Papadia, F. (Ed.). (2008). Central bank operations in response to the financial turmoil. CGFS Papers, 31, 1-43.

Ratajczak, M. (2012). Finansyzacja gospodarki. Ekonomista, 3, 281-302.

Roubini, N., & Mihm, S. (2011). Ekonomia kryzysu. Wolters Kluwer.

Short, D. (2016). The S&P 500, Dow and Nasdaq since their 2000 highs. Retrieved 27.01.2023 from https://www.investing.com/analysis/the-s-p-500,-dow-and-nasdaq-since-their-2000-highs-200134615.

Sifma. (2011). Global securitization update 2010. Retrieved 27.01.2023 from https://www.sifma.org/wp-content/uploads/2017/05/global-securitization-update-2010.pdf.

Sławiński, A. (2007). Przyczyny i konsekwencje kryzysu na rynku papierów wartościowych emitowanych przez fundusze sekurytyzacji. Bank i Kredyt, 8-9, 12-17.

Sławiński, A. (2011). Stabilność finansowa. In A. Sławiński (Ed.), Polityka pieniężna (pp. 51-64). C.H. Beck.

Statista. (2023). S&P/Case Shiller U.S. National Home Price Index from 2000 to 2022. Retrieved 27.01.2023 from https://www.statista.com/statistics/199360/case-shiller-national-home-price-index-for-the-us-since-2000.

Żelazny, R. (2015). "Umarł General Motors (GM) niech żyje Governmental Motors (GM)": decyzja koncernu General Motors o złożeniu wniosku w sprawie ochrony przed wierzycielami i restrukturyzacji poprzez upadłość. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: Ekonomia menedżerska: problemy decyzyjne w studiach przypadków, 116-121.

Żywiecka, H. (2013). Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego. CeDeWu.

Żyżyński, J. (2009). Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy. Ekonomista, 2, 163-188.

Downloads

Published

2023-06-30

How to Cite

Tyński, A., Witkowski, W., & Wróblewski, J. (2023). Financialization as one of the sources of contemporary economic crises. Catallaxy, 8(1), 47–62. https://doi.org/10.24136/cxy.2023.004

Issue

Section

Articles