Comparative analysis of economic efficiency of Polish and German listed companies

Authors

  • Artur Sajnóg University of Lodz

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2015.013

Keywords:

efficiency, measure of efficiency, DEA, Polish and German joint-stock companies

Abstract

The main subject of theoretical-empirical study presented in this paper is economic efficiency of companies listed on the Polish and German capital market. The discussed research problem was investigated in the form of a comparative analysis and realized in two parts. The discussion presented in the first part depicts mainly theoretical reflections on the essence and assessment measures of companies? economic efficiency. The second part presents the results of a comparative empirical research on economic efficiency of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange and included in the WIG30 index as well as the companies listed on the Frankfurt Stock Exchange, which belong to the DAX index. The research period comprises years between 2004-2013. A comparative analysis of economic efficiency of the companies was conducted using a traditional ratio analysis and the nonparametric DEA method. The results of the empirical research confirm that German companies achieved significantly higher values of basic economic categories in the analysed decade, financial results in particular; however, their generated profits did not reflect in higher values of profitability ratios. Polish companies performed much better as they also showed higher efficiency from  the DEA?s point of view.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aparicio, J., Pastor, J. T., & Zofio, J. L. (2015). How to properly decompose economic efficiency using technical and allocative criteria with non-homothetic DEA Technologies. European Journal of Operational Research. 240(3). http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2014.08.012.
Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W.W. (1984). Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science, 30(9). http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.30.9.1078.
Bednarski, L. (2003). Analiza rentowności przedsiębiorstwa. In Bednarski, L., Borowiecki, R., Duraj, J., Kurtys, E., Waśniewski, T., Wersty, B. (Ed). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
Bielski, M. (2002). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: C. H. Beck.
Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research, 2(6). http://dx.doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8.
Chortareas, G. E., Girardone, C., & Ventouri, A. (2013). Financial freedom and bank efficiency: Evidence from the European Union. Journal of Banking & Finance, 37(4). http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.11.015.
Clark, B. (2005). Managerial perceptions of marketing performance: efficiency, adaptability, effectiveness and satisfaction. Journal of Strategic Marketing, 8(1). http://dx.doi.org/10.1080/096525400346286.
Cummins, J. D., Weiss Xiaoying Xie, M. A., & Zi, H. (2010). Economies of scope in financial services: A DEA efficiency analysis of the US insurance industry. Journal of Banking & Finance, 34 (7). http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.02.025.
Dach, Z. (2011). Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Dudycz, T. (2005). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
Dyckhoff, H., & Allen, K. (1999). Theoretische Begründung einer Effizienzanalyse mittels Data Envelopment Analysis (DEA). Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 51(5).
Fäare, R., Grosskopf, & S., Lovell, C. A. K. (1985). The Measurement of Efficiency of Production. Boston: Kluwer Academic Publishers.
Feruś, A. (2006). Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. Bank i Kredyt, no 7.
Fiordelisi, F., Marques-Ibanez, D., & Molyneux, P. (2011). Efficiency and risk in European banking. Journal of Banking & Finance, 35(5). http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.10.005.
Fischer, T., & Wenzel, J. (2005), Publizität von Werttreibern im Value Reporting. Ergebnisse einer empirischen Studie. Controlling, no 1.
Halkos, G. E., & Tzeremes, N. G. (2013). Estimating the degree of operating efficiency gains from a potential bank merger and acquisition: A DEA bootstrapped approach. Journal of Banking & Finance, 37(5). http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.12.009.
Helfert, A. E. (2004). Techniki analizy finansowej. Warszawa: PWE.
Hermann, H. E., Xhonneux, P., & Groth, S. (1999). Integriertes Wertmanagement bei der Bayer AG. Controlling ? Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung, no 8/9.
Hülsmann, S., & Peters, M. L. (2007). Data Envelopment Analysis im Bankgewerbe ? Theorie und praktische Anwendung. Saarbrücken: Dr. Müller.
Jaki, A. (2012). Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Kao, Ch. (2014). Efficiency decomposition for general multi-stage systems in data envelopment analysis. European Journal of Operational Research, 232(1). http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2013.07.012.
Kleine, A. (2002). DEA-Effizienz, Entscheidungs- und produktionstheoretische Grundlagen der Data Envelopment Analysis. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.
Lampe, H. W., & Hilgers, D. (2015). Trajectories of efficiency measurement: A bibliometric analysis of DEA and SFA. European Journal of Operational Research. 240(1). http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2014.04.041.
Lim, S., Wuk Oh, K., & Zhu, J. (2014).Use of DEA cross-efficiency evaluation in portfolio selection: An application to Korean stock market. European Journal of Operational Research, 236 (1). http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2013.12.002.
Matwiejczuk, R. (2000). Efektywność ? próba interpretacji. Przegląd Organizacji, no 11.
Niedzielski, E. (2011). Determinanty sprawnego działania w zarządzaniu. Zeszyt Naukowy Ekonomia i Zarządzanie, no 1.
Nowosielski, S. (2008). Skuteczność i efektywność realizacji procesów gospodarczych. In T. Dudycz (Ed.). Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Osbert-Pociecha, G. (2007). Relacja między efektywnością i elastycznością Organizacji. In T. Dudycz, & Ł. Tomaszewicz (Ed.). Efektywność ? rozważania nad istotą i pomiarem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Pellens, B., Rockholz, C., & Stienemann, M. (1997). Marktwertorientiertes Konzerncontrolling in Deutschland ? Eine empirische Untersuchung. Der Betrieb, no 39.
Rogowski, G. (1996). Analiza i ocena działalności banków z wykorzystaniem metody DEA. Bank i Kredyt, no 9.
Romanie, R. (2008). Niemcy w obliczu kryzysu finansowego w USA. Retrieved form http://www.dw.de/niemcy-w-obliczu-kryzysu-finansowego-w-usa/a-3646605 (20.11.2014).
Sahoo, B. K., Mehdiloozad, M., & Tone, K. (2014). Cost, revenue and profit efficiency measurement in DEA: A directional distance function approach. European Journal of Operational Research, 237(3). http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2014.02.017.
Sierpińska, M., & Jachna, T. (2014). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: WN PWN.
Silva Portela, M. C. (2014). Value and quantity data in economic and technical efficiency measurement. Economics Letters, 124(1). http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2014.04.023.
Skrzypek, E. (1999). Efektywność działań w TQM ? koszty jakości. Problemy Jakości, no 7.
Skrzypek, E. (2007). Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu Organizacji. In T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz (Ed.). Efektywność ? konceptualizacja i uwarunkowania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no 262. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
Szydło, M. (2008). Konkurencja regulacyjna w prawie spółek. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska
Szymańska, E. (2010). Efektywność przedsiębiorstw ? definiowanie i pomiar. Roczniki Nauk Rolniczych, 97(2).
Wielka Encyklopedia PWN (2002), t. 8. Warszawa: WN PWN.
Wrzosek, S. (2005). Znaczenie efektywności ekonomicznej w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw. In T. Dudycz (Ed.). Efektywność ? rozważania nad istotą i pomiarem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Downloads

Published

2015-06-30

How to Cite

Sajnóg, A. (2015). Comparative analysis of economic efficiency of Polish and German listed companies. Oeconomia Copernicana, 6(2), 67–87. https://doi.org/10.12775/OeC.2015.013

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.