Net profit distribution policy in companies using state-owned enterprises against payment

Authors

  • Agnieszka Matuszewska-Pierzynka University of Lodz

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2015.014

Abstract

The main objective of this paper is to present the results of empirical studies on net profit distribution in companies using state?owned enterprises against payment. The main research hypothesis states that the majority of companies using state?owned enterprises against payment waive their right to the dividend and transfer a major part of retained earnings to supplementary capital. The empirical investigation of the main hypothesis has been conducted among 21 companies based in Mazowieckie Province, which concluded privatisation agreements with the State Treasury in years 2000?2005. The analysis of net profit distribution in companies using state?owned enterprises against payment is based on data collected and processed by the author of the article from the National Court Register, for the period from the privatisation date of the surveyed enterprises to 2010, using measures of descriptive statistics. The paper consists of the following parts: the introduction, the essence of giving state?owned enterprise for use against payment, the characteristics of companies qualified to the research sample, net profit distribution policy in companies using state?owned enterprises against payment. Finally, it is concluded that over the first three years of operation every second company using a state?owned enterprise against payment did not pay a dividend transferring all of retained earnings to supplementary capital.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aghion, P. & Blanchard, O. J. (1998). On privatization methods in Eastern Europe and their implications. Economics of Transition, 6(1). http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0351.1998.tb00038.x
Baehr, J. (1993). Spółka z udziałem kapitałowym pracowników. Warszawa/Poznań: Polski Dom Wydawniczy ?Ławica?.
Balcerowicz, L. (1997). Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Bałtowski, M. (2002). Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Błaszczyk, B. (2002). Zjawisko wtórnej prywatyzacji ? zmiany struktury własnościowej przedsiębiorstw państwowych. In M. Bałtowski (Ed.), Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Bojar, E., Sosińska?Wit, M. & Żminda, Z. (2003). Leasing pracowniczy a restrukturyzacja przedsiębiorstw. Lublin: Politechnika Lubelska.
Bornstein, M. (1997). Non-standard methods in the privatization strategies of the Czech Republic, Hungary and Poland. Economics of Transition, 5(2). http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0351.1997.tb00020.x
Brealey, R. A., Myers, S. C. & Marcus, A. J. (2001). Fundamentals of Corporate Finance. USA: McGrew-Hill.
Brozi, E. (1993). Drogi i bariery prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Studium programów i doświadczeń. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Damodaran, A. (2007). Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Polska: Helion.
Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące nowej metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych. Retrieved form http://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php (21.01.2014 r.).
Duliniec, A. (1998). Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Duraj, J. (2000). Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictw Ekonomiczne.
D'souza, J. & Megginson, W. L. (1999). The Financial and Operating Performance of Privatized Firms during the 1990s. The Journal of Finance, 54(4). http://dx.doi.org/10.1111/0022-1082.00150.
Frank, M. Z. & Goyal, V. K. (2003). Testing the pecking order theory of capital structure. Journal of Financial Economics, 67(2). http://dx.doi.org/10.1016/S0304-405X(02)00252-0.
Gajdka, J. (2002). Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Goyal, A., Jategaonkar, S. P., Megginson, W. L. & Muskley, C. B. (2015). Why Do Privatized Firms Pay Higher Dividends?, http://ecgi.ssrn.com/delivery.php?ID=404002065095092004117026075104100031102074091084049053125007107000112101122127028025056004106123018045005080071090111029069108107034037021035113006070029005075095073047083085005094075112004071078090092004073029112007127098029125028122075013103081078&EXT=pdf,(02.09.2015r.). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2473305 .
Górka, K. (1991). Samorząd pracowniczy w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. In R. Borowiecki (Ed.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce. Aspekt teoretyczno-praktyczny. Kraków: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Krakowie.
Grzeszczyk, T. (1997). Mechanizmy prywatyzacji. Kraków: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE.
Ickiewicz, J. (2004). Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Jarosz, M. & Kozak, M. (1995). Ekonomiczna i społeczna kondycja spółek pracowniczych w latach 1991?1994. Konkluzje. In M. Jarosz (Ed.), Blaski i cienie spółek pracowniczych 1991?1994. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych. DzU C 14/02 z 19.01.2008 r.
Kozarzewski, P. & Woodward, R. (2001). Secondary privatization in Poland (Part I): Evolution of ownership structure and company performance in firms privatized by employee buyouts. Raporty Case No. 47. Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1432404.
Kozarzewski, P.(2006). Prywatyzacja w krajach postkomunistycznych. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
López?Garcia, J. & Sogorb?Mira, F. (2008). Testing trade-off and pecking order theories financing SMEs. Small Business Economics, 31(2). http://dx.doi.org/10.1007/s11187-007-9088-4.
Lowitzsch, J. (2006). Country Reports. In J. Lowitzsch (Ed..), The PEPPER III Report: Promotion of Employee Participation in Profits and Enterprise Results in the New Member and Candidate Countries of the European Union. Rome/Berlin: Inter-University Centre Split/Berlin, Institute for Eastern European Studies, Free University of Berlin.
Megginson, W. L. (2005). The Financial Economics of Privatization, Oxford/New York: Oxford University Press. http://dx.doi.org/10.1093/0195150627.001.0001.
Myers, S. C. & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13(2). http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(84)90023-0.
Nadratowska, A. (1990). Wpływ poszczególnych form prywatyzacji na efektywność gospodarowania. In T. Kierczyński (Ed.), Spółka akcyjna jako forma prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Warszawa: Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomicznego ?Lege Artis.
Obwieszczenie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy publicznej i stóp referencyjnych/dyskontowych dla 27 państw członkowskich obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 r. DzU C 134/05 z 31.05.2008 r.
Obwieszczenie Komisji w sprawie metody określania stóp referencyjnych i dyskontowych. DzU C 273/03 z 09.09.1997 r.
Prusek, A. (2005). Prywatyzacja polskiej gospodarki. Cele, programy i ocena rezultatów. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2010 r. (2011). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie warunków spłaty należności za korzystanie z przedsiębiorstwa. DzU 2004, nr 269, poz. 2667.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania należności za korzystanie z przedsiębiorstwa, sposobu zabezpieczenia nie spłaconej części należności oraz warunków oprocentowania nie spłaconej należności. Dz U 1997, nr 130, poz. 855.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji. DzU 2006, nr 84, poz. 580.
Safin, K. (2003). Zarządzanie małą firmą. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Serrasqueiro, Z. S., Armada, M. R. & Nunes, P. M. (2011). Pecking Order Theory versus Trade?Off Theory: are service SMEs? capital structure decisions different? Service Business, 5(4). http://dx.doi.org/10.1007/s11628-011-0119-5.
Sobolewski, H. (2011). Determinanty i procedury przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych. Dwie dekady prywatyzacji. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Surdykowska, S. T. (1996). Prywatyzacja. Warszawa: PWN.
Teluk, Z. & Wojnowicz, J. (1999). Leasing w prywatyzacji. Warszawa: CIM.
Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw. DzU 2006, nr 107, poz. 721.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. DzU 2000, nr 94, poz. 1037.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. DzU 2000, nr 60, poz. 704.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. DzU 2002, nr 171, poz. 1397, z późn. zm.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. DzU 1996, nr 118, poz. 561.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw. DzU 2002, nr 240, poz. 2055 z późn. zm.
Włodyka, S. (1996). Spółki w procesie komercjalizacji i prywatyzacji. In S. Włodyka (Ed.), Prawo spółek. Kraków: ISIZ.
Wrońska, E. M. (2004). Strategie finansowe spółek pracowniczych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie?Skłodowskiej.
Wsparcie prywatyzacji poprzez udzielanie poręczeń i gwarancji spółkom z udziałem pracowników i jednostek samorządu terytorialnego (spółkom aktywności obywatelskiej (2009), Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.

Downloads

Published

2015-06-30

How to Cite

Matuszewska-Pierzynka, A. (2015). Net profit distribution policy in companies using state-owned enterprises against payment. Oeconomia Copernicana, 6(2), 89–107. https://doi.org/10.12775/OeC.2015.014

Issue

Section

Articles