Impact of Regulations on Transparency of Spa & Wellness Market in Poland

Authors

  • Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska Wroclaw University of Economics
  • Sławomir Czetwertyński Wroclaw University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2013.033

Keywords:

spa & wellness services, uncertainty of quality, market transparency, regulations

Abstract

This paper focuses on the issue of spa & wellness services market transparency in the context of official regulations. The issue is significant, since the entire tourism sector in Poland is generally regulated to a great extent. It concerns, among others, the categories of tourist resorts and the standard of rendered services. Detailed regulations, however, do not cover spa & wellness services, which have been relatively new form of spending free time. No standards on one hand, and no relevant regulations on the other result in this market being characterized by a serious quality span depending on particular service providers. The goal of this paper is an examination of the thesis that no uniform national regulation of the Polish spa & wellness market is a reason for poor market transparency resulting from information asymmetry which, in turn, results from quality uncertainty. The theoretical thoughts have been proven by the authors' surveys focused on the shape of the spa & wellness services market in the Dolny Śląsk area. The first part of the paper presents a theoretical background of the issue related to uncertainty of the quality, information asymmetry and finally ? the market transparency. The next part of the paper is focused on the Polish spa & wellness market and it comprises an analysis of the effects caused by poor transparency of the market. Another part reveals the regulations of the tourism market and proves that no uniform regulations pertaining to spa & wellness services makes that the remaining legislation ineffective in the field of shaping high-quality services. The last part of the paper deals with self-regulation of the spa & wellness market and reasons for the insufficient efficiency.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akerlof G. A. (1970), The Market for ?Lemons?: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, ?The Quarterly Journal of Economics?, Vol. 84, No. 3, http://dx.doi.org/10.2307/1879431.
Baseny lecznicze. Podstawowe wymagania techniczne, sanitarne i eksploatacyjne, BN-80/9568-02.
Brol M. (ed.) (2010), Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Comfortum Travel & Projects (2012), http://www.comfortum.pl/ (11.112012).
Crebbin-Beiley J., Harcup J., Harrington J. (2005), The Spa Book, Wydawnictwo Thomson Cengage Learning EMEA, Londyn.
Forlicz S. (2002), Nowe technologii teleinformatyczne a przejrzystość rynków, ?Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu?, No 2(2).
International Spa Association 2012, The U.S. Spa Industry - Fast Facts, http://www.experienceispa.com/media/facts-stats/ (11.11.2012).
Nowak P. (2008), Instrumenty ograniczania niepewności konsumenta [in:] A. Chodyński (ed.), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec.
Polskie stowarzyszenie SPA&Wellness (2012), O nas, http://www.spawellness.org .pl/?page_id=2 (11.11.2012).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, Dz.U. 2004 nr 188, poz. 1945.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, Dz.U. 1994 nr 21, poz. 73.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 w sprawie wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej, Dz.U. 2004 nr 31 poz. 273 (uchylony).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 739.
Samuelson W.F., Marks S.G. (1998), Ekonomia menedżerska, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
Stajszczak-Szkopowicz J. (2012), Słowa, słowa i tylko słowa?, http://www.spainspirations. pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=7 3&cntnt01returnid=56 (28.11.2012).
Surdej A. (2011), Nowoczesne państwo a gospodarka rynkowa, Instytut Obywatelski, Warszawa.
Szymańczyk J. (2009), Bariery rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego [in:] Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, Golba J., Rymarczyk-Wajda K. (ed), XVIII Kongres Uzdrowisk Polskich, Muszyna, http://www.sgurp.pl/Dokumenty/Kongres%20Muszyna/publi kacja.pdf (stan na dzień 28 grudnia).
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011o działalności leczniczej, Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654.
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. 2006 nr 171, poz. 1225.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach, Dz.U. 2001 nr 62, poz. 628.
Ustawa z dnia 30 marca 2001 o kosmetykach, Dz.U. 2001 nr 42, poz. 473. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ? Prawo budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414.
Uzdrowiskowe baseny lecznicze i rehabilitacyjne. Wymagania podstawowe, BN- 90/9568-02.

Downloads

Published

2013-12-31

How to Cite

Mroczek-Czetwertyńska, A., & Czetwertyński, S. (2013). Impact of Regulations on Transparency of Spa & Wellness Market in Poland. Oeconomia Copernicana, 4(4), 91–102. https://doi.org/10.12775/OeC.2013.033

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.