Development of Intra-industry Trade as a Measure of Competitiveness of the Polish Food Sector

Authors

  • Iwona Szczepaniak Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2013.018

Keywords:

foreign trade, intra-industry trade, food sector, agri-food products, competitiveness

Abstract

This article aims at analysing the significance of the intra-industry trade in the Polish foreign trade in agri-food products and assessment of the competitiveness of the Polish food sector on this basis. The analysis uses, first of all, the index introduced by Grubel and Lloyd (hereinafter referred to as GL index), which is a commonly used indicator of intra-industry trade intensity and one of the measures of international competitiveness. The analysis showed that in the period of Poland?s membership in the European Union the foreign trade in agri-food products noted a significant boost and the competitive position of Polish food producers improved on the international scale. At the same time, the intensity level of intra-industry trade in these products increased considerably. In 2001-2011, the importance of intra-industry trade in the Polish agri-food trade increased by over 14 percentage points. Consequently, in 2011 almost 50% of the trade in agri-food products was intra-industry trade. A predominant part of this exchange was horizontal intra-industry trade, including trade in goods differentiated in respect to a given industry that were relatively highly processed and showed a high level of substitutability between each other. The intra-industry trade in differentiated products of lower level of processing was less intensive. These products included agricultural raw materials and homogeneous products. Moreover, as regards the food sector a quite significant part was played by vertical intra-industry trade, including re-export, i.e. export of finished goods manufactured form raw materials imported from other climate zones. The growing intensity level of intra-industry trade in agri-food products is one of the markers of high competitiveness of the Polish food producers.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ambroziak Ł. (2009), Analiza zmian w handlu artykułami rolno-spożywczymi nowych państw członkowskich po akcesji do Unii Europejskiej (ed. I. Szczepaniak, R. Urban ), series: Multiannual Programme 2005-2009, Report no. 130, IAFENRI, Warszawa.
Ambroziak Ł., Szczepaniak I. (2012) Ocena wskaźnikowa konkurencyjności handlu produktami rolno-spożywczymi [in:] I. Szczepaniak (ed.), Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2), series: Multiannual Programme 2011-2014, Report no. 40, IAFE-NRI, Warszawa.
Begg D., Fischer S., Dornbush R. (2007), Makroekonomia, PWE, Warszawa.
Grubel H.G., Lloyd P.J. (1975), Intra-Industry Trade: the Theory and Measurement of Intra-Industry Trade in Differentiated Products, Macmillan, London.
Kowalczyk S. (2009), Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, SGH, Warszawa.
Krugman P.R., Obstfeld M. (2007), Ekonomia międzynarodowa, Tom 1, PWN, Warszawa.
Misala J. (2012), Zarys teoretycznych podstaw rozwoju długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem ich istoty, czynników determinujących i ich analizy, ?Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej?, Nr 309.
Misala J., Pluciński E.M. (2000), Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka, SGH, Warszawa.
Olczyk M. (2008), Konkurencyjność. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Fachowe CEDEWU.PL, Warszawa.
Szajner P., Szczepaniak I. (2012), Handel zagraniczny i międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego [in:] A. Kowalski (ed.), Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2011 roku, IAFE-NRI, Warszawa.
Szczepaniak I. (2012), Wyniki handlu zagranicznego produktami rolnospożywczymi [in:] I. Szczepaniak (ed.), Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2), series: Multiannual Programme 2011- 2014, Report no. 40, IAFE-NRI, Warszawa.
Zielińska-Głębocka A. (2003), Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, Gdańsk University, Gdańsk.

Downloads

Published

2013-06-30

How to Cite

Szczepaniak, I. (2013). Development of Intra-industry Trade as a Measure of Competitiveness of the Polish Food Sector. Oeconomia Copernicana, 4(2), 147–164. https://doi.org/10.12775/OeC.2013.018

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.