Medical transport of ambulances. Analysis of travel time

Authors

  • Roman Pniewski Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
  • Daniel Pietruszczak Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
  • Michał Ciupak Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2018.235

Keywords:

medical transport, ambulance, travel time

Abstract

The paper discusses medical transport in Poland. An ambulance was defined and the way in which emergency medical services in Poland were operated. In the further part of the paper an analysis of the research related to the registration of travel times of specialized vehicles such as ambulances was shown.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Brongel L., Złota godzina – czas życia, czas śmierci. Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2007.

Gałązkowski R., Wiosna w LPR ze. Na Ratunek 2011, nr 3.

Goniewicz M., Medycyna katastrof. Problemy organizacyjno diagnostyczne. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce 2012.

gov.pl, dostęp online 01.2018 r.

Hartmann Sobczyńska R. Ślęzak D. Żuratyński P., Zasady transportu pacjenta z obrażeniami wielonarządowymi. PWSZ, Piła, 2012.

Konieczny J., Ratownictwo w Polsce. Lata 1990–2010. Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań 2010.

MAC, Organizacja Centrów Powiadomienia Ratunkowego – rozporządzenie szefa MAC wchodzi w życie 20 maja, https://mac.gov.pl, dostęp online 01.2018 r.

MAC, Raport NIK o budowie Systemu Powiadomienia Ratunkowego opisuje stanu prac sprzed roku https://mac.gov.pl, dostęp online 01.2018 r.

MAC, Ustawa o systemie powiadomienia ratunkowego przyjęta przez parlament, https://mac.gov.pl, dostęp online 01.2018 r.

Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Kuj Pom, http://www.bip.bydgoszcz.uw.

Pniewski R., Ciupak M., Pietruszczak D.: Rejestracja i analiza przejazdów samochodów specjalistycznych; Projekt badawczy realizowany w ramach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich; Kierownik projektu: dr hab. inż. Roman Pniewski, prof. UTH, Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom (2017)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego (DzU 2014 poz. 574).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (DzU 2016 poz. 587).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (DzU 2009 nr 139 poz. 1137).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (DzU 2011 nr 237 poz. 1420).

Szarpak Ł., Organizacja ratownictwa medycznego w Polsce. Promotor, Warszawa 2012.

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (DzU 1997 nr 98 poz. 602).

Ustawa z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. (DzU 2013 poz. 1635).

Ustawa z 25 lipca 2001r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DzU 2001 nr 113 poz. 1207).

Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (DzU 2015 poz. 1887)

Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027).

Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( DzU z 2013 poz. 757).

Zaremba M. Pietrzyk M. Gaca M., Dwuosobowe zespoły ratownictwa

Downloads

Published

2018-06-30

How to Cite

Pniewski, R., Pietruszczak, D., & Ciupak, M. (2018). Medical transport of ambulances. Analysis of travel time. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(6), 1092–1096. https://doi.org/10.24136/atest.2018.235

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>