The noise analysis of road transport in selected points of the Radom city

Authors

  • Tomasz Perzyński Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
  • Daniel Pietruszczak Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
  • Aleksandra Poneta Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2019.130

Keywords:

noise, means of transport

Abstract

The paper deals with the problem of car communication noise. The paper presents measurements of the level of traffic noise at selected points in the city of Radom and in the Western Radom bypass, the S7 route.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Roczniak M., Fizyka hałasu Część I. Podstawy akustyki ośrodków gazowych, Wydanie Politechniki Śląskiej 1996.

http://www.techbud.com.pl/halas1A.htm

Gorzelańczyk P.: Badanie emisji hałasu komunikacyjnego w mieście Piła. Autobusy 6/2016

Burdzik R., Stanowiskowe badania hałaśliwości opon. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Z 77, s. 13-20.

Jóźwiak Z., Metody badań opon w aspekcie emisji hałasu. Czasopismo Logistyka, 3/2014.

Gronowicz J., Ochrona środowiska w transporcie lądowym, Instytut Technologii i Eksploatacji, Poznań- Radom 2003.

Barańska M., Deja A., Bubka J.: Analiza natężenia hałasu generowanego przez transport samochodowy po wdrożeniu projektu ograniczenia ruchu w wybranym punkcie aglomeracji szczecińskiej. Czasopismo Logistyka 6/2014

https://www.forbes.pl/biznes/rosnie-liczba-samochodow-w-polsce-warto-zalozyc-warsztat/nv0bb8c

Leśniewska Matusiak I., Wnuk A.: Wpływ hałasu komunikacyjnego na stan środowiska akustycznego człowieka. Transport Samo-chodowy 3/2014

Dz.U. 2014 poz. 112

Kucharski R.J., Metody prognozowania hałasu komunikacyjnego. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1996

Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826

Downloads

Published

2019-06-30

How to Cite

Perzyński , T. ., Pietruszczak, D., & Poneta, A. (2019). The noise analysis of road transport in selected points of the Radom city. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 24(6), 81–85. https://doi.org/10.24136/atest.2019.130

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>