Regional specialisation as an endogenous factor in the development of Poland?s provinces

Authors

  • Dorota Miłek Kielce University of Technology
  • Paulina Nowak Kielce University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2015.016

Keywords:

economic development of the country, regional innovation policy, regional specialisation, Krugman index

Abstract

The economic development of Poland and its regions results from a complex interaction of many factors, which include regional innovation policy. The task of regional innovation policy is to identify and develop smart specialisations, which may offer an opportunity of building up sustained competitive advantage of Poland?s provinces. The identification of regional specialisations for the needs of regional policy carried out by Poland?s provinces is a complex process. It must be placed within the context of all other processes of territorial development. To formulate specialisations, it is necessary to perform a thorough analysis of regional economic structures, taking into account both resources of a given region and possibilities of generating revenue. One of the methods used to identify potential regional specialisations is the Krugman dissimilarity index. In the paper, it is employed to analyse dissimilarities between economic structures of Poland?s regions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bąk A., Krasowska M., Piotrowska M., Sobkiewicz A., Szymborska A., Chmielewski R., (2008). Doświadczenia i szanse regionów. Przegląd regionalny, 2, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Chmielewski R., (2010). Diversification and specialization processes in regional development of new EU countries, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010. Bruksela: Komisja Europejska.
Grosse T.G., (2002). Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne, 1(8).
Jewtuchowicz A., (2013). Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
Kopczewska K., (2011). Rola sektora publicznego w przestrzennym rozwoju państwa, Warszawa: CeDeWu.
Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS), (2014). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. (2010). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Krugman P., (1991). Geography and Trade, Cambridge: The MIT Press.
Krugman, P., (1979). Increasing Returns to Scale, Monopolistic Competition, and International Trade, Journal of International Economics, Vol. 9, No. 4.
Kuciński K., (1990). Podstawy teorii regionu ekonomicznego, Warszawa: PWN.
Łęcka I., (2003). Nowe (?) trendy w turystyce zdrowotnej, Prace i Studia Geograficzne, T. 32, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
Miłek D., (2013). Specjalizacje regionalne a Strategia Europa 2020, Zarządzanie i Finanse, Nr 1, cz. 2, Gdańsk: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Pieńkowski M., (2014). Inteligentne specjalizacje a klastry. http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=427438326EDF45A2935940951F4B3475 (24.10.2014)
Porter M., (2001). Porter o konkurencji, Warszawa: PWE.
Smętkowski M., Płoszaj A., (2011). Duże miasta Polski ? wyzwania rozwojowe a interwencja w ramach polityki spójności 2004-2006, Warszawa: Studia Regionalne i lokalne. Wydanie specjalne.
Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów ? jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+, (2014). Kielce: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ?Dynamiczna Polska 2020?, (2013). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., (2011). Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Downloads

Published

2015-06-30

How to Cite

Miłek, D., & Nowak, P. (2015). Regional specialisation as an endogenous factor in the development of Poland?s provinces. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 10(2), 115–135. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2015.016

Issue

Section

Growth based on innovations

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.