The issue and importance of credit risk management exemplfied by the collapse of American mortgage credit market

Authors

  • Karolina Przenajkowska Nicolaus Copernicus University in Torun

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2008.008

Abstract

The risk is connected to all types of economic activities. It is especially important for the functioning of banks, which are institutions based on society trust. The most common risk banks face is the credit risk. The first part of the paper refers to the reasons, classification and consequences of its appearance. Serious negative effects of credit risk existence force banks to design a program of managing this type of risk. The credit risk management is founded on the basis of the credit policy established separately in every bank. This policy requires choosing the policy towards the risk. Generally, there are three such policies or strategies: conservative, offensive and controlled growth. The process of credit risk management in the paper is presented as a division on five elements (risk: identification, assessment, steering, control, financing and administrating). Those issues are particularly important with the international financial crisis observed since August 2007. The origin of the crisis is linked to the collapse of the American mortgage credit market. The analysis of the reasons behind this collapse is described in the last part of the paper. It shows the points where the most basic rules of the credit risk management were ignored and leaves the question of the conclusions for the banks all over the world.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bogacka-Kisiel E., Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław-Perugia 1998, s. 206.
Borys G., Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1996.
Capiga M., Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2006.
Dmowski A., Znaczenie kwantyfikacji i zarządzania ryzykiem rynkowym w działalności operacyjnej banku komercyjnego, PWSBiA, Warszawa 2002.
Głuchowskiego J., Szambelańczyka J., Bankowość: podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999.
Gospodarowicz A., Możaryn H., Identyfikacja i szacowanie ryzyka kredytowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1998.
Gostomski E., Życie na krawędzi, czyli rynek hipoteczny w USA, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zycie-na-krawedzi-czyli-rynek-hipoteczny-w-USA-1693616.html, (5.11.2008).
Grzywacz J., Podstawy bankowości: system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing, Difin, Warszawa 2006.
Gruszka B., Zawadzka Z., Ryzyko w działalności bankowej. Zabezpieczenia systemowe, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1992.
Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
Jaworski W. L., Zawadzka Z., Bankowość, Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2001.
Kolany K., Historia o wilkach i owcach, czyli co stało u źródeł Kryzysu, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Historia-o-wilkach-i-owcach-czyli-co-stalo-u-zrodel-Kryzysu-1842667.html, (5.11.2008).
Matuszyk A., Credit scoring: metoda zarządzanie ryzykiem kredytowym, CeDeWu, Warszawa 2004.
Niklewicz K., Kalendarium zapaści, http://gospodarka.gazeta.pl/Gielda/1,94782,5787550,Kalendarium_zapasci.html, (5.11.2008).
Rogowski W., Krysiak M., Zastosowanie metody wzorca do tworzenia klas ryzyka kredytowego, ?Bank i Kredyt? 1997, nr 07-08.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz. U. 2003, nr 218, poz. 2147.

Downloads

Published

2008-12-31

How to Cite

Przenajkowska, K. (2008). The issue and importance of credit risk management exemplfied by the collapse of American mortgage credit market. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 1(1-2), 113–126. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2008.008

Issue

Section

Risk management